Vuoden 2010 hankkeet

Oppimisympäristöjen kehittämisen hakukierroksella 2010 oli painotus tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön kehittämisessä.  Suurin osa määrärahoista suunnattiin kansallisiin koordinointihankkeisiin, jotka keskittyät seuraaviin kehittämisen alueisiin:

 • Laitteet ja ohjelmistot opetuskäytössä
 • Tila- ja kalusteratkaisut
 • Sosiaalinen media
 • Oppimispelit ja virtuaaliset ympäristöt
 • Etäopetus

Koordinointihankkeiden tärkeimmät tehtävät:

 • Koordinointialueen hankeverkoston kokoaminen kehittämishankkeista ja muista toimijoista, jotka osallistuvat alueen kehittämistyöhön
 • Hyvien käytäntöjen kokoaminen ja mallintaminen sekä niiden aktiivinen levittämistyö valtakunnallisesti ja kansainvälisesti
 • Yhteistyö muiden koordinoivien hankkeiden, Opetushallituksen ja muiden yhteistyötahojen kanssa.
 • Koordinointialueen sisäinen ja ulkoinen viestintä (verkko, esitteet yms.)
 • Koulutustilaisuuksien, seminaarien yms. järjestäminen sekä osallistuminen vastaaviin tilaisuuksiin Suomessa ja ulkomailla.
 • Koordinointialueen kehittämistyöhön liittyvien selvitysten, tutkimusten ja/tai arviointien seuraaminen ja tuottaminen
 • Valtakunnallisen TVT-strategian ja linjausten seuranta ja soveltaminen koordinointialueen kehittämistyössä.

Koordinointihankkeiden lisäksi rahoitettiin myös kehittämishankkeita, joista suomenkielisiä uusia on 13 kpl ja ruotsinkielisiä 16 kpl. Suomenkielisiä jatkohankkeita rahoitettiin 21 kpl ja ruotsinkielisiä 5 kpl.

 

© Opetushallitus | etunimi.sukunimi@oph.fi | Tulosta
12.06.2013