OPS 2016 - Esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen

Valtioneuvosto antoi 28.6.2012 asetuksen perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen tavoitteista ja perusopetuksen tuntijaosta (Valtioneuvoston asetus 422/2012). Asetuksessa määritellään tavoitteet esiopetukselle, perusopetukselle, lisäopetukselle sekä perusopetukseen valmistavalle opetukselle. Asetus sisältää myös perusopetuksen tuntijaon sekä joukon mm. kielenopetusta ja erityistä tukea koskevia säännöksiä.

Opetushallitus on päättänyt opetussuunnitelman perusteista esiopetusta, oppivelvollisten perusopetusta ja lisäopetusta varten. Pääjohtaja Aulis Pitkälä allekirjoitti määräykset uusista perusteista 22.12.2014. Kaikilla kouluasteilla uudet perusteet korostavat oppimisen iloa ja oppilaiden omaa aktiivista roolia. Tärkeitä ovat vuorovaikutustaidot ja yhdessä tekeminen sekä kasvaminen kestävään elämäntapaan. Tulevaisuuden haasteisiin vastataan laaja-alaista osaamista vahvistamalla.

16.10.2015

Uutta aineistoa ops-työn tiekartassa: Taide- ja taitoaineiden valinnaisten arviointi sekä valinnaisten aineiden arviointi

Perusopetuksen paikallisten opetussuunnitelmien laatimisessa on noussut kysymyksiä erityisesti taide- ja taitoaineiden valinnaisten tuntien järjestämisestä ja arvioinnista sekä valinnaisten aineiden arvioinnista. Varsinkin taide- ja taitoaineiden opetukseen sisältyvän yhteisen opetusajan eli ns. välystuntien nimityksen muuttuminen vuoden 2012 tuntijaon myötä taide- ja taitoaineiden valinnaisiksi tunneiksi saattaa aiheuttaa sekaannusta arvioinnissa. Tämän vuoksi Opetushallitus tarkastelee asiaa tarkemmin OPS-työn tiekartassa OPS 2016 -verkkosivuilla.

Valinnaisuus ja arviointi

© Opetushallitus, Hakaniemenranta 6, PL 380, 00531 Helsinki, puhelin 029 533 1000, faksi 029 533 1035 etunimi.sukunimi@oph.fi | Tulosta
29.08.2016