OPS-blogi

Opetushallituksen ops-blogi kertoo perustetyön kuulumisia ja käsittelee ajankohtaisia perustetyöhön liittyviä näkökulmia ja kysymyksiä prosessin edetessä. Tule mukaan keskustelemaan!

Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden jalkautuminen käytännöksi

Blogikirjoitus 5.3.2015

Kuva: OpetushallitusUudet esiopetuksen opetussuunnitelman perustemääräykset allekirjoitettiin 22.12.2014. Perusteet voidaan ottaa käyttöön jo elokuussa 2015, kuitenkin viimeistään 1.8.2016. Perusteita tehtiin kasvatuksen ja opetuksen asiantuntijoista muodostetussa työryhmässä, jonka työtä voi kuvata innostavaksi ja uutta luovaksi. Työryhmän tukena oli laaja joukko muita kentän asiantuntijoita, jotka antoivat palautetta työskentelyn eri vaiheissa.

Uudet perusteet korostavat aiempaa vahvemmin leikin merkitystä oppimisessa. On todella hienoa, että perusteissa korostuu vahva lapsilähtöisyys kaikessa toiminnassa sekä näkökulma, että esiopetusvuosi on tärkeä osa lapsen elämää, ei vain harjoittelua koulua ja myöhempää elämää varten. Perusteet pohjautuvat eheytetyn opetuksen linjaan ja korostavat aiempaa enemmän sitä, että osaamisen eri vaiheissa olevilla lapsilla on kiinnostavaa ja heille sopivan haasteellista toimintaa. Lasten kehityksen ja oppimisen variaation hyväksyminen on tärkeä lähtökohta. Lapsilla on oikeus oppia ja edetä omaa tahtia, jotta oppimisen ilo ja motivaatio säilyy. Perusteissa otettiin uutena käsitteenä käyttöön laaja-alainen osaaminen, joka on otettu myönteisesti vastaan. Perusteissa opetuksen toteuttamisen periaate on määritelty uudella tavalla. Lähtökohtana ovat lasten mielenkiinnon kohteet ja opetussuunnitelmassa määriteltävät eri tiedon ja taidonaloihin perustuvat opetukselle asetettavat yhteiset tavoitteet. Muodostuvia eri mittaisia kokonaisuuksia kutsutaan oppimiskokonaisuuksiksi.

Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet ovat opetuksen järjestäjiä sitova asiakirja ja tällä hetkellä opetussuunnitelmatyö kunnissa on käynnistynyt. Opetussuunnitelmatyö antaa opettajille mahdollisuuden pohtia omaa työtä uudesta näkökulmasta, arvioida ja luoda uutta. Jalkautuminen käytännöksi on alkanut.

Toteutuessaan esiopetuksen perusteet parantavat esiopetuksen laatua ja kaventavat laatueroja koko Suomessa. Perusteet muuttavat esiopetuksen entistä lapsilähtöisemmäksi ja vahvistavat lasten ja huoltajien osallisuutta. Toiminta tukee myönteistä suhtautumista kulttuuriseen monimuotoisuuteen. Perusteet antavat lapsille mahdollisuuden opetella heitä kiinnostavia asioita ja edetä omaan yksilölliseen tahtiinsa kannustavassa ilmapiirissä. Näin tuetaan lasten pystyvyyden tunnetta, motivoidaan oppimiseen ja rohkaistaan tutustumaan uusiin asioihin ja ihmisiin. Perusteet korostavat liikkuvan elämäntavan ideologiaa. Uudet perusteet antavat myös opettajien työlle aiempaa paremman tuen sekä vahvistavat ammatillista yhteistyötä eri toimijoiden kesken. Perusteiden kautta selkeytyy opetuksen järjestäjän tehtävä esiopetuksen toteuttamisessa ja kehittämisessä.

Hallituksen esitys uuden varhaiskasvatuslain ensimmäiseksi vaiheeksi on eduskunnassa käsiteltävänä. Myös toisen vaiheen esitys on lausuntokierroksella. Esitys siirtää vastuun varhaiskasvatuksen sisällön kehittämisestä ja ohjauksesta Opetushallitukselle. Näin vastuu uusista sitovista varhaiskasvatussuunnitelman perusteista siirtyy samaan ohjausjärjestelmään kuin muukin opetus. Tämä on selkeä parannus varhaiskasvatuksen laadun kehittämiseksi. Varhaiskasvatus ja esiopetus osana varhaiskasvatusta muodostavat jatkossa ehyen pedagogisen pohjan koko suomalaiselle kasvatus- ja koulutusjärjestelmälle.

On hienoa, että olen saanut olla mukana näin merkittävässä uudistuksessa – lämmin kiitokseni koko ops-työryhmälle!

Anitta Pakanen
Esiopetuksen opetussuunnitelmaryhmän jäsen
Lastentarhanopettajaliiton puheenjohtajaKommentit (0)

Lisää kommentti

Nimi:  
Kommentti:  
Varmistus: Paljonko on neljä plus nolla?

Vastaus:  

Tällä kysymyksellä pyritään estämään lomakkeen automatisoitu käyttö.
Kommentti ilmestyy sivulle vasta hyväksynnän jälkeen.

Blogin kommentointi

Julkaisemme lyhyitä, enintään noin 300 sanan pituisia kommentteja, joiden sisältö liittyy blogikirjoituksen aiheeseen.

Kommentit tarkistetaan ennen julkaisua. Tarkistaminen ja julkaisu tapahtuu arkisin virka-aikana. Kommentit julkaistaan joko sellaisenaan tai jätetään julkaisematta, kommentteja ei muokata. Julkaisun jälkeen kommentit listautuvat blogikirjoituksen alle aikajärjestyksessä.

Julkaisemme asialliset kommentit, jotka eivät riko lakia eivätkä hyviä tapoja. Kommenteissa ei saa esimerkiksi:

  • esittää rasistisia tai asiattomia kommentteja
  • yllyttää väkivaltaan tai rikokseen
  • esittää laitonta tai loukkaavaa materiaalia
  • julkaista toisen yksityisyyttä koskevia tietoja
  • julkaista tekijänoikeuksin suojattua materiaalia
  • linkittää muualla verkossa aineistoon, joka ei tue keskustelun aihetta tai on muuten asiaton
  • markkinoida tai mainostaa
  • massapostittaa puheenvuoroja tai lausuntoja.

Ohjeiden vastaisia kommentteja ei julkaista. Sivuston ylläpidosta ja kommenttien tarkistuksesta vastaa Opetushallituksen viestintä .

© Opetushallitus, Hakaniemenranta 6, PL 380, 00531 Helsinki, puhelin 029 533 1000, faksi 029 533 1035 etunimi.sukunimi@oph.fi | Tulosta
02.01.2015