OPS-blogi

Opetushallituksen ops-blogi kertoo perustetyön kuulumisia ja käsittelee ajankohtaisia perustetyöhön liittyviä näkökulmia ja kysymyksiä prosessin edetessä. Tule mukaan keskustelemaan!

Kainutlaatuista OPSia – yhteistyö, osallisuus, tuki ja TVT:n kehitystyö ovat toimintakulttuurin muutoksen kivijalat

Blogikirjoitus 25.5.2015

Mikko SaariKainuussa päätettiin vuoden 2012 aikana, että uusi opetussuunnitelma laaditaan kuntien yhteistyönä. Yhteistyön avulla halutaan varmistaa, että kainuulaiset lapset saavat tulevaisuudessakin laadukasta opetusta perheitten asuinpaikasta riippumatta. Kunnat hyötyvät myös siitä, että yhteistyö mahdollistaa laajemman osaamispohjan hyödyntämisen, mitä se olisi kunnissa yksin toteutettuna. Kunnat työstävät yhdessä oppiainesisältöjä. Muut osa-alueet laaditaan kunta- ja koulukohtaisesti. Työnjako on järkevä, koska toimintakulttuurin kehittäminen toteutuu näin opettajia sekä sidosryhmiä laajasti osallistaen ja oppiainesisältöjen laadinta ei näyttele keskeistä roolia, kuten on ollut aiemmissa OPS-prosesseissa.

Kun perusteiden laadinta aloitettiin, oli pääjohtaja Aulis Pitkälän viesti selkeä: laaditaan uusi OPS, jonka avulla pystytään vaikuttamaan koulujen toimintakulttuurin muutokseen ja siten kehittämään perusopetusta tulevaisuuden haasteita vastaavaksi. Kajaanissa tämä viesti on otettu vakavasti ja se on toiminut työn punaisena lankana. Koulujen asenne OPS-työtä kohtaan on ollut hyvä. Koulutyön kevätarvioinnin osana rehtorit totesivat tähänastisen OPS-prosessin, henkilöstön sitoutumisen, tiedottamisen, sidosryhmien kuulemisen sekä tuen OPS-työlle onnistuneen hyvin. Arvioisin, että opettajien suhde opetussuunnitelmaan muodostuu nyt aiempaa ammatillisemmaksi ja mahdollisuus koulujen toimintakulttuurin vaikuttavalle kehittämiselle on mahdollinen.

TVT-osaaminen on keskiössä toimintakulttuurin muutoksessa

Osallistaminen, keskustelu, yhteistyö sekä tuki (koulutus, mentorointi) ovat keskeisiä pedagogisia puitetekijöitä OPS -työssä ja tulevaisuuden opetuksen kehittämisessä. Sähköisten oppimisympäristöjen sekä opettajien TVT-osaamisen kehittäminen ovat puolestaan keskeinen edellytys tämän mission toteuttamisessa. Kajaaniin laadittiin heti OPS-prosessin alkuun opetuksen TVT-strategia, jonka jälkeen kaupungin pedagoginen tietohallinto muutettiin yhtenäiseksi kokonaisuudeksi niin, että tietohallinto pystyy tukemaan jäntevää sähköisten oppimisympäristöjen kehittämistä aina esiopetuksesta korkea-asteelle. Samalla olemme kehittäneet koulujen langattomia verkkoja ja hankkineet sähköisen oppimisympäristön (O365), jotta kehitystyötä on mielekästä toteuttaa. Puitteet toimintakulttuurin kehittämiselle TVT:aa hyödyntäen ovat kunnossa, ja suunnitelmallinen työ opettajien TVT-taitojen kehittämiseen on aloitettu seuraavin toimenpitein:

 • Lukuvuodelle 2015–2016 esi- ja perusopetukseen on palkattu pedagogisia mentoreita, jotka aloittavat opettajien TVT-valmiuksien kehittämisen lähivalmennuksena.
 • Mikäli saamme rahoitusta TVT-välineitten kehittämiseen, aloittavat eri kouluilla pilottityöparit toiminnan, jossa he siirtyvät opetuksessaan täysin sähköiseen oppimisympäristön hyödyntämiseen sekä ubiikin ilmiöperusteisen oppimisen toteuttamiseen.
 • Olemme laatineet opettajien TVT-täydennyskoulutussuunnitelman, jossa huomioidaan opettajien erilaiset lähtötasot sekä pedagogiset tarpeet koulutuksen järjestämisessä. Tavoitteena on, että opetuksessa hyödynnetään tämän vuosikymmenen loppuun mennessä mahdollisimman laajasti sähköisiä välineitä ja oppimisympäristöjä ja toiminta on kaikkinensa oppilasta aktivoivaa ilmiöperusteista oppimista.

Lopuksi

OPS-työ on hyvällä alulla ja on tärkeää muistaa, että työ ei pääty 1.8.2016. Jatkossa on arvioitava vuosittain opetuksen laatua ja arvioinnin perustalta on kehitettävä opetusta. Perusteita on kritisoitu jonkin verran siitä, että niissä on unohdettu oppilaan kasvun sekä opetuksen merkitys. Olen näistä väitteistä erimieltä. Uudet perusteet ovat loistava mahdollisuus ja ne ovat laadittu sellaiseksi, että jatkossa koulu pystyy tukemaan entistä paremmin lasten ja nuorten kasvua moniarvoisessa yhteiskunnassa. Arvoperusta, laaja-alaisen osaamisen alueet, monialaiset oppimiskokonaisuudet sekä opetuksen yhteistoiminnallinen ja prosessuaalinen luonne ovat tekijöitä, joiden toteuttamisen kautta mahdollistuu lapsen hyvä kasvu ja kasvatus. Uudessa OPS:ssa painottuu ihmisten välinen aito vuorovaikutus sekä itsestä ja toisesta huolehtiminen, jossa oppiaineet ja vaikkapa TVT ovat vain välineitä.

Mikko Saari, sivistystoimialan johtaja, Kajaani

Kommentit (0)

Lisää kommentti

Nimi:  
Kommentti:  
Varmistus: Paljonko on kuusi miinus kolme?

Vastaus:  

Tällä kysymyksellä pyritään estämään lomakkeen automatisoitu käyttö.
Kommentti ilmestyy sivulle vasta hyväksynnän jälkeen.

Blogin kommentointi

Julkaisemme lyhyitä, enintään noin 300 sanan pituisia kommentteja, joiden sisältö liittyy blogikirjoituksen aiheeseen.

Kommentit tarkistetaan ennen julkaisua. Tarkistaminen ja julkaisu tapahtuu arkisin virka-aikana. Kommentit julkaistaan joko sellaisenaan tai jätetään julkaisematta, kommentteja ei muokata. Julkaisun jälkeen kommentit listautuvat blogikirjoituksen alle aikajärjestyksessä.

Julkaisemme asialliset kommentit, jotka eivät riko lakia eivätkä hyviä tapoja. Kommenteissa ei saa esimerkiksi:

 • esittää rasistisia tai asiattomia kommentteja
 • yllyttää väkivaltaan tai rikokseen
 • esittää laitonta tai loukkaavaa materiaalia
 • julkaista toisen yksityisyyttä koskevia tietoja
 • julkaista tekijänoikeuksin suojattua materiaalia
 • linkittää muualla verkossa aineistoon, joka ei tue keskustelun aihetta tai on muuten asiaton
 • markkinoida tai mainostaa
 • massapostittaa puheenvuoroja tai lausuntoja.

Ohjeiden vastaisia kommentteja ei julkaista. Sivuston ylläpidosta ja kommenttien tarkistuksesta vastaa Opetushallituksen viestintä .

© Opetushallitus, Hakaniemenranta 6, PL 380, 00531 Helsinki, puhelin 029 533 1000, faksi 029 533 1035 etunimi.sukunimi@oph.fi | Tulosta
22.01.2016