OPS-blogi

Opetushallituksen ops-blogi kertoo perustetyön kuulumisia ja käsittelee ajankohtaisia perustetyöhön liittyviä näkökulmia ja kysymyksiä prosessin edetessä. Tule mukaan keskustelemaan!

Opetussuunnitelman perusteiden uudistamisen lähtökohtana koulun ydintehtävän vahvistaminen

Blogikirjoitus 12.6.2014

Riitta Sarras, OAJPerusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden laadinta alkaa olla loppurutistusta vaille valmiina. Koko perusteasiakirja on jo ollut luonnoksena nähtävillä ja laajasti kommentoitavana. Olen saanut jo toista kertaa olla mukana tässä valmisteluprosessissa ja perusopetuksen opetussuunnitelmien käyttäjänä olen ollut ensimmäisistä suunnitelmista alkaen. Kaikki perusteet ovat olleet oman aikansa tuotteita ja heijastaneet tuon ajan tarpeita, arvoja sekä oppimisen ja opetuksen haasteita.

Viimeisimpien PISA-tulosten jälkeen on puhuttu peruskoulun oppimistulosten romahduksesta, mikä on suuresti liioiteltua. Oppimistuloksissa on näkyvissä laskua, mutta ei todellakaan romahdusta! Ajallisesti uusien perusteiden valmistelu osuu siksi hyvään aikaan, sillä nyt tätä laskusuuntaa voidaan yrittää kääntää nousuun.

Koska uusi opetussuunnitelma pyrkii aina korjaamaan edellisen puutteita, on selvää, että painotukset sekä asiakirjan laajuus ja tarkkuus ovat vaihdelleet eri aikoina. Peruskoulu on ollut toiminnassa noin 40 vuotta. Tänä aikana suomalainen koulutuspolitiikka on ollut melko johdonmukaista eikä suuria äkkikäännöksiä ole tehty. Tämä jatkumo on turvannut pitkäjänteisen, rauhallisen kehittämisen, jossa Opetushallituksen asiantunteva virkamiehistö on yhteistyössä muiden asiantuntijatahojen kanssa valmistellut uudet opetussuunnitelman perusteet noin kymmenen vuoden välein. Yhteistyö ja eri tahojen kuuleminen nyt meneillään olevassa valmistelussa on ollut laajempaa kuin koskaan aikaisemmin.

Aina kun opetussuunnitelman perusteita on alettu uudistaa, lähtökohtana on ollut koulun ydintehtävän vahvistaminen: Miten oppilaat saavat perustiedot ja taidot, sekä jatko-opintokelpoisuuden, kuinka oppimisympäristöjä hyödynnetään ja rakennetaan oppilaan oppimista ja motivaatiota? Nyt valmisteilla oleva peruste korostaa aikaisempaa enemmän taitoja, jotka jokaisella kansalaisella tulisi yhteiskunnassa olla. Mielestäni tämä on keskeisin uusi asia perusteissa – mutta tulevatko nämä taidot riittävästi näkyviin? Entä onko tavoitteita ja sisältöjä osattu tarpeeksi karsia, jotta opetuksen kiireestä päästäisiin rauhalliseen oppimiseen? Tärkeää on myös, miten päättöarvioinnin kriteereitä opitaan ja ohjataan käyttämään niin, että arviointi toteutuisi oikeudenmukaisesti. Erityisesti on varmistettava, että opettajat saavat kriteerien käyttöön täydennyskoulutusta!

Tämä kaikki haastaa kouluja ja opettajia, mutta siihen haasteeseen opettajat kyllä tarttuvat, ovat aina tarttuneet ja tehneet suomalaisesta peruskoulusta sen mikä se tällä hetkellä on. On hienoa, että opetussuunnitelmajärjestelmämme on sellainen, että opettajat itse voivat olla opetussuunnitelmia uudistamassa ja tekemässä. Silloin niistä saadaan toimivia ja käyttökelpoisia työvälineitä. Parhaiten nämä uudistukset ovat onnistuneet silloin, kun opettajat ovat innostuneet itse työtään kehittämään ja saaneet siihen riittävästi täydennyskoulutusta ja perehdyttämistä.

Riitta Sarras
erityisasiantuntija, perusteuudistuksen ohjausryhmän jäsen
Opetusalan ammattijärjestö OAJ

Kommentit (1)

18.6.2014 18:10  Irmeli Halinen  
Kiitos hyvästä blogista ja paneutuvasta työstä perustetyön ohjausryhmässä!

Lisää kommentti

Nimi:  
Kommentti:  
Varmistus: Paljonko on kahdeksan miinus seitsemän?

Vastaus:  

Tällä kysymyksellä pyritään estämään lomakkeen automatisoitu käyttö.
Kommentti ilmestyy sivulle vasta hyväksynnän jälkeen.

Blogin kommentointi

Julkaisemme lyhyitä, enintään noin 300 sanan pituisia kommentteja, joiden sisältö liittyy blogikirjoituksen aiheeseen.

Kommentit tarkistetaan ennen julkaisua. Tarkistaminen ja julkaisu tapahtuu arkisin virka-aikana. Kommentit julkaistaan joko sellaisenaan tai jätetään julkaisematta, kommentteja ei muokata. Julkaisun jälkeen kommentit listautuvat blogikirjoituksen alle aikajärjestyksessä.

Julkaisemme asialliset kommentit, jotka eivät riko lakia eivätkä hyviä tapoja. Kommenteissa ei saa esimerkiksi:

  • esittää rasistisia tai asiattomia kommentteja
  • yllyttää väkivaltaan tai rikokseen
  • esittää laitonta tai loukkaavaa materiaalia
  • julkaista toisen yksityisyyttä koskevia tietoja
  • julkaista tekijänoikeuksin suojattua materiaalia
  • linkittää muualla verkossa aineistoon, joka ei tue keskustelun aihetta tai on muuten asiaton
  • markkinoida tai mainostaa
  • massapostittaa puheenvuoroja tai lausuntoja.

Ohjeiden vastaisia kommentteja ei julkaista. Sivuston ylläpidosta ja kommenttien tarkistuksesta vastaa Opetushallituksen viestintä .

© Opetushallitus, Hakaniemenranta 6, PL 380, 00531 Helsinki, puhelin 029 533 1000, faksi 029 533 1035 etunimi.sukunimi@oph.fi | Tulosta
19.06.2014