OPS-blogi

Opetushallituksen ops-blogi kertoo perustetyön kuulumisia ja käsittelee ajankohtaisia perustetyöhön liittyviä näkökulmia ja kysymyksiä prosessin edetessä. Tule mukaan keskustelemaan!

Aikuistenkin perusopetus uudistuu

Blogikirjoitus 13.2.2015

Liisa JääskeläinenAikuisten perusopetuksen perusteiden valmistelu on loppusuoralla. Parhaillaan tekstejä viimeistellään ja käännetään ruotsiksi. Lopullisen määräyksen antaminen ajoittunee huhtikuun 2015 alkuun.

Aikuisten perusopetuksessa opiskelee yli 1800 opiskelijaa. Heistä lähes 80 % on maahanmuuttajataustaisia. Ryhmään kuuluu myös vankeja, romaneja ja muita kantasuomalaisia, joilla ei ole ollut oppivelvollisina mahdollisuutta tai kypsyyttä suorittaa peruskoulua loppuun. Kohderyhmät ovat osittain päällekkäisiä. Opetusta järjestävät pääasiassa aikuislukiot ja kansanopistot, joista monien yhteydessä voi myös asua. Vuodesta 2010 lähtien on ollut mahdollista järjestää myös aikuisten perusopetuksen alkuvaiheen opetusta eli opiskella perustaitoja äidinkielessä (useimmiten suomi toisena kielenä oppimäärän mukaan) ja matematiikassa sekä yhteiskunnallisissa ja luonnontieteellisissä oppiaineissa.

Aikuisten perusteet ovat sovellus oppivelvollisten perusteista. Erona oppivelvollisten perusopetukseen ovat aikuispedagogiset painotukset, työelämäyhteyksien suurempi tärkeys ja opetuskielen oppimisen vahvistaminen myös muiden kuin S2-oppiaineen tunneilla. Oppiaineita ja oppimääriä aikuisten perusteisiin on kirjoitettu vähemmän. Vankilaopetuksesta on oma lukunsa. Kodin ja koulun yhteistyö koskee vain pientä osaa opiskelijoista, niitä alaikäisiä. Täsmällisesti ottaen tuntijakokin on annettu muille kuin oppivelvollisille. Seitsemäntoistavuotiaat kun eivät ole aikuisia eivätkä oppivelvollisuusikäisiä. Paikallista opetussuunnitelmatyötä tullaan tekemään pääasiassa oppilaitoskohtaisesti. Aikuisten perusopetuksen toimintakulttuuri on yhteiskuntaan integroivaa ja kotouttavaa. Tämä toimintakulttuurin luonnehdinta kuvaa hyvin sitä, mistä aikuisten perusopetuksessa on kyse.

Meillä oli täällä Opetushallituksessa perjantaina 23.1.2105 toimeenpanokoulutus uusista aikuisten perusteista. Osanottajia oli yli 70 ja he olivat tulleet joka puolelta Suomea. Päivän edetessä pääsimme kunnon flouhun. Saimme kokea itsekin uuden opetussuunnitelman henkeen mainiosti sopivaa oppivaa vuorovaikutusta. Perusteiden uusia ja ehkä teoreettisiakin ideoita oli upeaa soinnutella kokeneiden opettajien ja rehtoreiden arkikokemuksiin. Aikuisten perusteita valmistelleen työryhmän jäsen, Oulun aikuislukion apulaisrehtori Päivikki Halla-aho tiivisti omassa puheenvuorossaan aikuisten perusopetuksen pedagogiikan neljäksi i-kirjaimeksi: ilo, integrointi, ilmiöpohjaisuus ja itsenäisyys.

Ja sehän passaa!

Liisa Jääskeläinen
Opetusneuvos, aikuisten perustyöryhmän puheenjohtaja
Opetushallitus

Kommentit (0)

Lisää kommentti

Nimi:  
Kommentti:  
Varmistus: Paljonko on nolla plus kymmenen?

Vastaus:  

Tällä kysymyksellä pyritään estämään lomakkeen automatisoitu käyttö.
Kommentti ilmestyy sivulle vasta hyväksynnän jälkeen.

Blogin kommentointi

Julkaisemme lyhyitä, enintään noin 300 sanan pituisia kommentteja, joiden sisältö liittyy blogikirjoituksen aiheeseen.

Kommentit tarkistetaan ennen julkaisua. Tarkistaminen ja julkaisu tapahtuu arkisin virka-aikana. Kommentit julkaistaan joko sellaisenaan tai jätetään julkaisematta, kommentteja ei muokata. Julkaisun jälkeen kommentit listautuvat blogikirjoituksen alle aikajärjestyksessä.

Julkaisemme asialliset kommentit, jotka eivät riko lakia eivätkä hyviä tapoja. Kommenteissa ei saa esimerkiksi:

  • esittää rasistisia tai asiattomia kommentteja
  • yllyttää väkivaltaan tai rikokseen
  • esittää laitonta tai loukkaavaa materiaalia
  • julkaista toisen yksityisyyttä koskevia tietoja
  • julkaista tekijänoikeuksin suojattua materiaalia
  • linkittää muualla verkossa aineistoon, joka ei tue keskustelun aihetta tai on muuten asiaton
  • markkinoida tai mainostaa
  • massapostittaa puheenvuoroja tai lausuntoja.

Ohjeiden vastaisia kommentteja ei julkaista. Sivuston ylläpidosta ja kommenttien tarkistuksesta vastaa Opetushallituksen viestintä .

© Opetushallitus, Hakaniemenranta 6, PL 380, 00531 Helsinki, puhelin 029 533 1000, faksi 029 533 1035 etunimi.sukunimi@oph.fi | Tulosta
03.03.2015