Perusteluonnokset

Perus- ja lisäopetuksen perusteluonnokset lausunnoilla 19.9.–15.10.2014

Opetushallitus on lähettänyt perusopetuksen ja lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteiden luonnoksista viralliset lausuntopyynnöt keskeisille sidosryhmille. Lausunnoille lähetetyt perusteluonnokset ovat luettavissa näillä sivuilla. Perusteluonnosten lisäksi luettavana on perusopetuksen perusteiden tukimateriaaliksi tarkoitettu, päättöarviointiin liittyvä aineisto.

Molemmat opetussuunnitelman perusteet viimeistellään annettavien lausuntojen pohjalta.

Perusopetuksen ja lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteet valmistuvat vuoden 2014 loppuun mennessä. Kansallisten opetussuunnitelman perusteiden pohjalta laaditaan kunnissa ja kouluissa paikalliset opetussuunnitelmat. Paikallisten opetussuunnitelmien tulee olla laadittuina siten, että niiden mukaiseen opetukseen voidaan siirtyä kouluissa 1.8.2016 alkavan lukuvuoden alussa.

Lausunnoilla olevat perusopetuksen ja lisäopetuksen perusteluonnokset

Perusopetuksen luonnokset

Luvut 1–12 (pdf)
Opetus vuosiluokilla 1–2 (pdf)
Opetus vuosiluokilla 3–6 (pdf)
Opetus vuosiluokilla 7–9 (pdf)

Perusopetuksen tukimateriaali

Päättöarvioinnin kriteereitä täydentävät kuvaukset (pdf)

Lisäopetuksen luonnos

Lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteet (pdf)

© Opetushallitus, Hakaniemenranta 6, PL 380, 00531 Helsinki, puhelin 029 533 1000, faksi 029 533 1035 etunimi.sukunimi@oph.fi | Tulosta
19.09.2014