Perusteluonnokset

Kaikilla opetuksen kehittämisestä kiinnostuneilla on mahdollisuus osallistua opetussuunnitelmatyöhön. Näillä sivuilla voit tutustua opetussuunnitelman perusteiden luonnoksiin ja antaa niistä palautetta kommentointiaikana.

Avoimen verkkokommentoinnin lisäksi Opetushallitus pyytää valmistelun aikana palautetta kaikilta opetuksen järjestäjiltä. Valmistelun loppuvaiheessa Opetushallitus pyytää vielä viralliset lausunnot perusteluonnoksista keskeisiltä sidosryhmiltä.

Opetushallitus toivoo, että mahdollisimman moni opetusalan ammattilainen osallistuu paikallisen palautteen antamiseen. Arvokasta palautetta saadaan myös oppilailta ja huoltajilta sekä muilta yhteistyökumppaneilta.

Keväällä 2014 saadun palautteen yhteenvedot ovat luettavissa sivuilla Perusopetus ja Lisäopetus.

Kommentointi

Opetussuunnitelman perusteluonnosten kommentointi on kaikille avoin. Julkaisemme enintään noin 300 sanan pituisia kommentteja, joiden sisältö liittyy kommentoitavana olevaan luonnokseen. Kommentit eivät saa rikkoa lakia tai hyviä tapoja.

Toivomme, että kommentoit luonnoksia omalla nimelläsi. Voit halutessasi ilmoittaa myös ammattisi, roolisi tai taustaorganisaatiosi.

Kommentit tarkistetaan ennen julkaisua. Tarkistaminen ja julkaisu tapahtuvat arkisin virka-aikana. Ohjeiden vastaisia kommentteja ei julkaista.

Tutustu kommentoinnin ohjeisiin

© Opetushallitus, Hakaniemenranta 6, PL 380, 00531 Helsinki, puhelin 029 533 1000, faksi 029 533 1035 etunimi.sukunimi@oph.fi | Tulosta
19.08.2014