Perusteluonnokset

Perus- ja lisäopetuksen perusteluonnokset lausunnoilla 19.9.–15.10.2014

Opetushallitus on lähettänyt perusopetuksen ja lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteiden luonnoksista viralliset lausuntopyynnöt keskeisille sidosryhmille. Lausunnoille lähetetyt perusteluonnokset ovat luettavissa näillä sivuilla. Perusteluonnosten lisäksi luettavana on perusopetuksen perusteiden tukimateriaaliksi tarkoitettu, päättöarviointiin liittyvä aineisto.

Molemmat opetussuunnitelman perusteet viimeistellään annettavien lausuntojen pohjalta.

Perusopetuksen ja lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteet valmistuvat vuoden 2014 loppuun mennessä. Kansallisten opetussuunnitelman perusteiden pohjalta laaditaan kunnissa ja kouluissa paikalliset opetussuunnitelmat. Paikallisten opetussuunnitelmien tulee olla laadittuina siten, että niiden mukaiseen opetukseen voidaan siirtyä kouluissa 1.8.2016 alkavan lukuvuoden alussa.

Lausunnoilla olevat perusopetuksen ja lisäopetuksen perusteluonnokset

Perusopetuksen luonnokset

Luvut 1–12 (pdf)
Opetus vuosiluokilla 1–2 (pdf)
Opetus vuosiluokilla 3–6 (pdf)
Opetus vuosiluokilla 7–9 (pdf)

Perusopetuksen tukimateriaali

Päättöarvioinnin kriteereitä täydentävät kuvaukset (pdf)

Lisäopetuksen luonnos

Lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteet (pdf)

Aikuisten perusopetuksen perusteluonnokset lausunnoilla 22.9.–15.10.2014

Opetushallitus on lähettänyt aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden luonnoksista viralliset lausuntopyynnöt keskeisille sidosryhmille. Lausunnoille lähetetyt perusteluonnokset ovat luettavissa näillä sivuilla.

Opetussuunnitelman perusteet viimeistellään annettavien lausuntojen pohjalta.

Aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet valmistuvat vuoden 2014 loppuun mennessä. Kansallisten opetussuunnitelman perusteiden pohjalta laaditaan kunnissa ja kouluissa paikalliset opetussuunnitelmat. Paikallisten opetussuunnitelmien tulee olla laadittuina siten, että niiden mukaiseen opetukseen voidaan siirtyä kouluissa 1.8.2016 alkavan lukuvuoden alussa.

Lausunnoilla olevat aikuisten perusopetuksen perusteluonnokset

Luvut 1-7 (pdf)
Opetus aikuisten perusopetuksen alkuvaiheessa ja varsinaisessa vaiheessa, luvut 8-9 (pdf)

© Opetushallitus, Hakaniemenranta 6, PL 380, 00531 Helsinki, puhelin 029 533 1000, faksi 029 533 1035 etunimi.sukunimi@oph.fi | Tulosta
14.10.2014