Perusopetuksen perusteluonnokset

Opetushallitus kiittää palautteenantajia aktiivisuudesta. On ilahduttavaa, että perusopetuksen perusteluonnos kiinnosti ja luonnoksesta annettiin runsaasti ja monipuolista palautetta. Verkkosivuille kertyi tällä kertaa yli 2700 suomenkielistä ja ruotsinkielistä kommenttia. Perusteluonnosta koskevaan kyselyyn vastasi osiosta riippuen 61-78 suomenkielistä ja 2-7 ruotsinkielistä opetuksen järjestäjää. Lisäksi saimme palautetta sähköpostitse noin 40 eri taholta. Palaute antaa hyvät eväät perusteluonnoksen jatkokehittämiseen.

Palautteesta on laadittu yhteenveto, jossa koottuina ovat sekä suomenkielisen että ruotsinkielisen aineiston tuottamat keskeiset näkökulmat. Yhteenveto on jaettuna kolmeen tiedostoon:

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden luonnosta koskeva palaute ja perusteiden kehittäminen (yhteenveto, pdf)
Tietoa opetuksen järjestäjille lähetettyyn kyselyyn vastanneista sekä verkkokommentoinnista ja kommentteja antaneista tahoista (pdf)
Kooste palautteesta perusteluonnoksen jokaisen luvun ja oppiaineen osalta (pdf)

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden luonnos sekä yhteenveto palautteesta ovat luettavissa syyskuun puoliväliin saakka. Tämän jälkeen palautteen pohjalta kehitetystä perusteluonnoksesta pyydetään vielä lausunnot keskeisiltä sidosryhmiltä. Perusopetuksen perustemääräys annetaan vuoden 2014 lopussa.

Perusopetuksen perusteluonnokset

Luvut 1–12 (pdf)
Opetus vuosiluokilla 1–2 (pdf)
Opetus vuosiluokilla 3–6 (pdf)
Opetus vuosiluokilla 7–9 (pdf)

© Opetushallitus, Hakaniemenranta 6, PL 380, 00531 Helsinki, puhelin 029 533 1000, faksi 029 533 1035 etunimi.sukunimi@oph.fi | Tulosta
09.07.2014