Valtionavustukset

Opetushallituksen valtionavustustoiminnan ensisijaisina tavoitteina on tukea kehittämis-, kokeilu- ja käynnistämishankkeita, joissa tuotetaan levittämiskelpoisia malleja, menetelmiä ja käytäntöjä sekä pyritään pysyviin toiminnallisiin tai rakenteellisiin muutoksiin ja parannuksiin.

Hankkeet tukevat kansallisen koulutuspolitiikan ja tulossopimuksen toimeenpanoa sekä koulutuksen ja opetuksen järjestäjien tarpeiden yhteen sovittamista valtakunnallisiin tavoitteisiin. Toiminnassa suositaan laajoja, kokoavia ja verkostomaisia hankkeita.

Johtamista ja matematiikkaa – henkilöstökoulutuksen valtionavustus 2017 haettavana

Opetushallitus on avannut valtionavustushaun opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstökoulutukseen. Haku kohdennetaan johtamiseen ja matematiikkaan. Avustukseen on varattu 5 600 000 euroa ja sitä voivat hakea yliopistot ja ammattikorkeakoulut.

Tällä valtionavustuksella tuetaan matematiikan opettamisen ja johtamisosaamisen kehittämistä 15 opintopisteen laajuisissa opintokokonaisuuksissa. Hankkeiden toteuttamisaika on kaksi vuotta.

Valtion rahoittaman opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstökoulutuksen tavoitteena on edistää varhaiskasvatuksessa ja opetustoimessa toimivan henkilöstön elinikäistä oppimista ja tasa-arvoisia mahdollisuuksia kehittää ammatissa tarvittavaa osaamista.

Johtamisen täydennyskoulutuksella tavoitellaan sitä, että

  • koulutuspoliittisten, rakenteellisten sekä opetussuunnitelmien ja tutkintojen ja koulutusten perusteita koskevien uudistusten toimeenpanossa tarvittavaa johtamisosaamista edistetään
  • koulutuksen, opetuksen ja varhaiskasvatuksen järjestäjien sekä oppilaitosten johtajien ja esimiesten taidot johtamisen eri osa-alueilla ja prosesseissa paranevat
  • toimipaikat prosesseineen ovat paremmin johdettuja ja osaavalla johtamisella niistä tulee oppivia ja kehittyviä yhteisöjä.

Matematiikan täydennyskoulutuksen tavoitteena on vaikuttaa siihen, että

  • matematiikan oppimistulokset kääntyvät nousuun kaikilla kouluasteilla ja matemaattisen ajattelun taidot kehittyvät entistä paremmin varhaiskasvatuksessa
  • opettajien matematiikan opettamisen taidot monipuolistuvat ja paranevat.

Haku alkaa 12.10.2017 ja päättyy 16.11.2017 klo 16.15.

Lisätietoja

Assistentti Tuula Kinnunen, puh. 029 533 1100, tekninen tuki
Opetusneuvos Elisa Helin, puh. 029 533 1280, johtamiskoulutus
Erityisasiantuntija Sonja Hyvönen, puh. 029 533 1071, ruotsinkielinen koulutus
Opetusneuvos Teijo Koljonen, puh. 029 533 1524, matematiikka
Erityisasiantuntija Eeva-Kaisa Linna, puh. 029 533 1137, johtamiskoulutus sekä suunnitelmien talouteen liittyvät kysymykset
Opetusneuvos Kristian Smedlund, puh. 029 533 1286, matematiikka, ruotsinkielinen koulutus

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa

Haku alkaa 12.10.2017 ja päättyy 16.11.2017 klo 16.15.

 

Selvitykset valtionavustusten käytöstä

Valtionavustusten käyttöön liittyy selvitysvelvoitteita. Tieto käytettävistä lomakkeista ja mahdollisesta sähköisestä selvityksestä löytyy kulloisenkin haun verkkosivulta (haut ennen nykyisin käytössä olevaa sähköistä hakujärjestelmää).

Nykyisen sähköisen hakujärjestelmän kautta toteutettujen hakujen selvitykset tehdään hakujärjestelmässä, jota varten avustuksen saajille tullaan toimittamaan tarvittavat linkit.

Opetushallituksen näkyvyys kehittämishankkeiden viestinnässä

Opetushallituksen rahoittamien hankkeiden viestinnässä ei käytetä Opetushallituksen virallista tunnusta.

Hankkeiden käyttöön on kehitetty erillinen tunnus – nk. hankelogo, josta ilmenee Opetushallituksen rooli hankkeen rahoittajana. Hankelogoa tulee käyttää, jos rahoitettujen hankkeiden viestinnässä halutaan käyttää jotakin Opetushallituksen visuaalista tunnusta esimerkiksi hankkeiden verkkosivuilla, esittelymateriaaleissa ja/tai julkaisuissa.

Suomi

Png-tiedostot sähköiseen käyttöön

Eps-tiedostot painotuotteisiin

Ruotsi

Png-tiedostot sähköiseen käyttöön

Eps-tiedostot painotuotteisiin

Englanti

Png-tiedostot sähköiseen käyttöön

Eps-tiedostot painotuotteisiin