Valtionavustukset

Opetushallituksen valtionavustustoiminnan ensisijaisina tavoitteina on tukea kehittämis-, kokeilu- ja käynnistämishankkeita, joissa tuotetaan levittämiskelpoisia malleja, menetelmiä ja käytäntöjä sekä pyritään pysyviin toiminnallisiin tai rakenteellisiin muutoksiin ja parannuksiin.

Hankkeet tukevat kansallisen koulutuspolitiikan ja tulossopimuksen toimeenpanoa sekä koulutuksen ja opetuksen järjestäjien tarpeiden yhteen sovittamista valtakunnallisiin tavoitteisiin. Toiminnassa suositaan laajoja, kokoavia ja verkostomaisia hankkeita.

Perusopetukseen valmistavan opetuksen rahoitusjärjestelmämuutoksen kompensointi valtionavustuksella

Perusopetukseen valmistavassa opetuksessa siirryttiin vuodesta 2017 alkaen läsnäolokuukausiin perustuvaan rahoitukseen 20.9. tilastointipäivänä läsnä olevien opiskelijoiden sijaan. Muutoksesta johtuen opetuksen järjestäjällä voi olla oppilaita, joiden rahoitus ei muodostu täysimääräiseksi ilman muutoksen kompensointia. Rahoitusmuutoksen kompensointiin on varattu valtionavustusmäärärahaa valtion vuoden 2017 talousarviossa enintään 8,8 miljoonaa euroa. Valtionavustuksella ei kompensoida valmistavan opetuksen noin 33 prosentin yksikköhintatason leikkausta.
Kompensointi voi koskea niiden oppilaiden rahoitusta, joilla täyttyvät kaikki seuraavista ehdoista:
  • oppilas on ollut läsnä 20.9.2016 laskentapäivänä,
  • oppilas on aloittanut valmistavan opetuksen ennen 1.8.2016 ja
  • oppilaan valmistava opetus on kestänyt yli 4,5 kuukautta.
Hakemus tulee tehdä Opetushallituksen valtionavustusjärjestelmässä täyttämällä sähköinen hakemuslomake 28.04.2017 klo 8:00 - 02.06.2017 klo 16.15 välisenä aikana.
 

Selvitykset valtionavustusten käytöstä

Valtionavustusten käyttöön liittyy selvitysvelvoitteita. Tieto käytettävistä lomakkeista ja mahdollisesta sähköisestä selvityksestä löytyy kulloisenkin haun verkkosivulta (haut ennen nykyisin käytössä olevaa sähköistä hakujärjestelmää).

Nykyisen sähköisen hakujärjestelmän kautta toteutettujen hakujen selvitykset tehdään hakujärjestelmässä, jota varten avustuksen saajille tullaan toimittamaan tarvittavat linkit.

Opetushallituksen näkyvyys kehittämishankkeiden viestinnässä

Opetushallituksen rahoittamien hankkeiden viestinnässä ei käytetä Opetushallituksen virallista tunnusta.

Hankkeiden käyttöön on kehitetty erillinen tunnus – nk. hankelogo, josta ilmenee Opetushallituksen rooli hankkeen rahoittajana. Hankelogoa tulee käyttää, jos rahoitettujen hankkeiden viestinnässä halutaan käyttää jotakin Opetushallituksen visuaalista tunnusta esimerkiksi hankkeiden verkkosivuilla, esittelymateriaaleissa ja/tai julkaisuissa.

Suomi

Png-tiedostot sähköiseen käyttöön

Eps-tiedostot painotuotteisiin

Ruotsi

Png-tiedostot sähköiseen käyttöön

Eps-tiedostot painotuotteisiin

Englanti

Png-tiedostot sähköiseen käyttöön

Eps-tiedostot painotuotteisiin