Valtionavustukset

Opetushallituksen valtionavustustoiminnan ensisijaisina tavoitteina on tukea kehittämis-, kokeilu- ja käynnistämishankkeita, joissa tuotetaan levittämiskelpoisia malleja, menetelmiä ja käytäntöjä sekä pyritään pysyviin toiminnallisiin tai rakenteellisiin muutoksiin ja parannuksiin.

Hankkeet tukevat kansallisen koulutuspolitiikan ja tulossopimuksen toimeenpanoa sekä koulutuksen ja opetuksen järjestäjien tarpeiden yhteen sovittamista valtakunnallisiin tavoitteisiin. Toiminnassa suositaan laajoja, kokoavia ja verkostomaisia hankkeita.

Selvitykset valtionavustusten käytöstä

Valtionavustusten käyttöön liittyy selvitysvelvoitteita. Tieto käytettävistä lomakkeista ja mahdollisesta sähköisestä selvityksestä löytyy kulloisenkin haun verkkosivulta (haut ennen nykyisin käytössä olevaa sähköistä hakujärjestelmää).

Nykyisen sähköisen hakujärjestelmän kautta toteutettujen hakujen selvitykset tehdään hakujärjestelmässä, jota varten avustuksen saajille tullaan toimittamaan tarvittavat linkit.

Valtion erityisavustukset kielten opiskelun varhentamiseen, kehittämiseen ja lisäämiseen lukuvuonna 2018-2019

Kieltenopetuksen varhentamiseen haettavana 4,3 miljoonaa kehittämisavustuksia

Opetushallitus on avannut koulutuksen järjestäjille haun erityisavustuksista, joilla varhennetaan, kehitetään ja lisätään kieltenopetusta varhaiskasvatuksessa, esiopetuksessa ja perusopetuksessa. Avustuksia on haettavissa 4,3 miljoonaa euroa.

Kehittämishankkeilla edistetään uusien opetussuunnitelmien ja varhaiskasvatussuunnitelmien mukaista opetusta ja varhaiskasvatusta sekä vastataan tulevaisuuden osaamistarpeisiin.

Varhentamisessa A1- ja A2-kielten opetus alkaa jo ensimmäiseltä tai toiselta luokalta. Tämän lisäksi jo varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa voidaan luoda lapsille hyviä valmiuksia kielten opiskeluun.

Tavoitteena on myös lisätä kielivalikoimaa ja tietoisuutta kieltenopiskelun hyödyistä sekä kehittää henkilöstön täydennyskoulutusta.

Haku on auki 31.1.-9.3.2018.

  • Hakutiedote 228/2018
  • Hakuryhmä A (Toiminnan jatkaminen hankkeissa, jotka saivat valtionavustusta kielten opiskelun varhentamiseen, kehittämiseen tai lisäämiseen vuonna 2017)
  • Hakuryhmä B (Uudet toimijat. Hakijat, jolle ei ole aikaisemmin myönnetty ko. valtionavustusta)

Haku on auki 31.1.-9.3.2018

Lisätietoja

Opetushallitus, valtionavustusten jakaminen:

  • opetusneuvos Anu Halvari, Opetushallitus, puh 029 533 1277
  • opetusneuvos Annamari Kajasto, Opetushallitus, puh 029 533 1596
  • opetusneuvos Paula Mattila, Opetushallitus, puh 029 533 1144
  • undervisningsrådet Yvonne Nummela, Utbildningsstyrelsen, 029 533 1523

Opetus- ja kulttuuriministeriö, kieltenopetuksen varhentamista koskeva kärkihanke:

  • erityisavustaja Daniel Sazonov, opetus- ja kulttuuriministeriö, puh 045 129 6812
  • opetusneuvos Minna Polvinen, opetus- ja kulttuuriministeriö, puh 029 533 0262
 

Opetushallituksen näkyvyys kehittämishankkeiden viestinnässä

Opetushallituksen rahoittamien hankkeiden viestinnässä käytetään hankkeiden käyttöön kehitettyä erillistä tunnusta eli nk. hankelogoa, josta ilmenee Opetushallituksen rooli hankkeen rahoittajana. Hankelogoa tulee käyttää, jos rahoitettujen hankkeiden viestinnässä halutaan käyttää jotakin Opetushallituksen visuaalista tunnusta esimerkiksi hankkeiden verkkosivuilla, esittelymateriaaleissa ja/tai julkaisuissa.

Suomi

Png-tiedostot sähköiseen käyttöön

Eps-tiedostot painotuotteisiin

Ruotsi

Png-tiedostot sähköiseen käyttöön

Eps-tiedostot painotuotteisiin

Englanti

Png-tiedostot sähköiseen käyttöön

Eps-tiedostot painotuotteisiin