Valtionavustukset

Opetushallituksen valtionavustustoiminnan ensisijaisina tavoitteina on tukea kehittämis-, kokeilu- ja käynnistämishankkeita, joissa tuotetaan levittämiskelpoisia malleja, menetelmiä ja käytäntöjä sekä pyritään pysyviin toiminnallisiin tai rakenteellisiin muutoksiin ja parannuksiin.

Hankkeet tukevat kansallisen koulutuspolitiikan ja tulossopimuksen toimeenpanoa sekä koulutuksen ja opetuksen järjestäjien tarpeiden yhteen sovittamista valtakunnallisiin tavoitteisiin. Toiminnassa suositaan laajoja, kokoavia ja verkostomaisia hankkeita.

Selvitykset valtionavustusten käytöstä

Valtionavustusten käyttöön liittyy selvitysvelvoitteita. Tieto käytettävistä lomakkeista ja mahdollisesta sähköisestä selvityksestä löytyy kulloisenkin haun verkkosivulta (haut ennen nykyisin käytössä olevaa sähköistä hakujärjestelmää).

Nykyisen sähköisen hakujärjestelmän kautta toteutettujen hakujen selvitykset tehdään hakujärjestelmässä, jota varten avustuksen saajille tullaan toimittamaan tarvittavat linkit.

Valtion erityisavustus esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin,
erityisopetuksen laadun kehittämiseen, siihen liittyvään avustajien palkkaamiseen ja
opetusryhmien joustavaan muodostamiseen sekä alueellisen eriarvoistumisen torjuntaan vuosille 2018–2019

Valtionavustuksen taustalla on pääministeri Juha Sipilän hallituksen strateginen ohjelma. Ohjelman tavoitteiden mukaan Suomi on kymmenen vuoden kuluttua maa, jossa tekee mieli oppia koko ajan uutta. Suomalaisten osaamis- ja koulutustaso on noussut, mikä tukee suomalaisen yhteiskunnan uudistumista ja mahdollisuuksien tasa-arvoa.

Tällä hetkellä tutkimukset koulutuksellisesta eriytymisestä kertovat kuitenkin, että yhteys oppilaan taustan ja oppimistulosten välillä näkyy jo perusasteella, ja sosioekonomisen taustan vaikutus oppimistuloksiin on voimistunut selvästi. Myös sukupuolten välisiin sekä kantaväestön ja maahanmuuttajataustaisten oppilaiden välisiin eroihin oppimistuloksissa ja koulutukseen osallistumisessa on kiinnitetty huomiota.

Vuoden 2018 valtionavustus on haettavissa 28.3.-25.4.2018 kello 16.15 asti.

Lisätietoja antavat:

Opetusneuvos Teijo Koljonen, p. 029 533 1524
Opetusneuvos Leo Pahkin, p. 029 533 1163
Opetusneuvos Ulla Laine p. 029 533 1597
Opetusneuvos Katri Kuukka, p. 029 533 1445
Erityisasiantuntija Matti Ranta, p. 029 533 1537
Opetusneuvos Jukka Tulivuori p. 029 5331260
Opetusneuvos Maj-Len Engelholm, p. 029 533 1601 (ruotsinkielinen koulutus)

Hakuaika on 28.3.-25.4.2018 kello 16.15 asti

 

Opetushallituksen näkyvyys kehittämishankkeiden viestinnässä

Opetushallituksen rahoittamien hankkeiden viestinnässä käytetään hankkeiden käyttöön kehitettyä erillistä tunnusta eli nk. hankelogoa, josta ilmenee Opetushallituksen rooli hankkeen rahoittajana. Hankelogoa tulee käyttää, jos rahoitettujen hankkeiden viestinnässä halutaan käyttää jotakin Opetushallituksen visuaalista tunnusta esimerkiksi hankkeiden verkkosivuilla, esittelymateriaaleissa ja/tai julkaisuissa.

Suomi

Png-tiedostot sähköiseen käyttöön

Eps-tiedostot painotuotteisiin

Ruotsi

Png-tiedostot sähköiseen käyttöön

Eps-tiedostot painotuotteisiin

Englanti

Png-tiedostot sähköiseen käyttöön

Eps-tiedostot painotuotteisiin