Valtionavustukset

Opetushallituksen valtionavustustoiminnan ensisijaisina tavoitteina on tukea kehittämis-, kokeilu- ja käynnistämishankkeita, joissa tuotetaan levittämiskelpoisia malleja, menetelmiä ja käytäntöjä sekä pyritään pysyviin toiminnallisiin tai rakenteellisiin muutoksiin ja parannuksiin.

Hankkeet tukevat kansallisen koulutuspolitiikan ja tulossopimuksen toimeenpanoa sekä koulutuksen ja opetuksen järjestäjien tarpeiden yhteen sovittamista valtakunnallisiin tavoitteisiin. Toiminnassa suositaan laajoja, kokoavia ja verkostomaisia hankkeita.

Selvitykset valtionavustusten käytöstä

Valtionavustusten käyttöön liittyy selvitysvelvoitteita. Tieto käytettävistä lomakkeista ja mahdollisesta sähköisestä selvityksestä löytyy kulloisenkin haun verkkosivulta (haut ennen nykyisin käytössä olevaa sähköistä hakujärjestelmää).

Nykyisen sähköisen hakujärjestelmän kautta toteutettujen hakujen selvitykset tehdään hakujärjestelmässä, jota varten avustuksen saajille tullaan toimittamaan tarvittavat linkit.

Valtion erityisavustus perusopetuksen innovatiivisiin kokeiluihin ja kehittämiseen

Miten haluaisitte uudistaa koulutusta, jotta lapset ja nuoret saavat entistä paremmat mahdollisuudet oman oppimisensa ja elämänsä rakentamiseen? Millaista uutta osaamista, tekemistä ja kokeiluja tarvitaan, jotta kaikki koulut voisivat kehittää toimintaansa nopeasti muuttuvassa maailmassa? Oletteko tunnistaneet tarpeen, mutta toimivimmat ratkaisut ovat vielä löytymättä?

Perusopetuksen innovatiivisiin kokeiluihin ja kehittämiseen suunnatun valtionavustuksen tarkoituksena on tuoda uusia tapoja opetuksen ja koulutuksen kehittämiseen ja oppimisen uudistumiseen.

Opetushallitus asettaa haettaviksi valtion vuoden 2018 talousarvioon sisältyvästä momentin 29.10.20.2 määrärahasta valtionavustusta 6 miljoonaa euroa perusopetuksen innovaatio-, kokeilu- ja kehittämistoimintaan.

Haku on auki 20.3.-27.4.2018 klo 16.15 saakka.

Haku päättyy 27.4.2018 klo 16.15.

 

Opetushallituksen näkyvyys kehittämishankkeiden viestinnässä

Opetushallituksen rahoittamien hankkeiden viestinnässä käytetään hankkeiden käyttöön kehitettyä erillistä tunnusta eli nk. hankelogoa, josta ilmenee Opetushallituksen rooli hankkeen rahoittajana. Hankelogoa tulee käyttää, jos rahoitettujen hankkeiden viestinnässä halutaan käyttää jotakin Opetushallituksen visuaalista tunnusta esimerkiksi hankkeiden verkkosivuilla, esittelymateriaaleissa ja/tai julkaisuissa.

Suomi

Png-tiedostot sähköiseen käyttöön

Eps-tiedostot painotuotteisiin

Ruotsi

Png-tiedostot sähköiseen käyttöön

Eps-tiedostot painotuotteisiin

Englanti

Png-tiedostot sähköiseen käyttöön

Eps-tiedostot painotuotteisiin