Valtionavustukset

Opetushallituksen valtionavustustoiminnan ensisijaisina tavoitteina on tukea kehittämis-, kokeilu- ja käynnistämishankkeita, joissa tuotetaan levittämiskelpoisia malleja, menetelmiä ja käytäntöjä sekä pyritään pysyviin toiminnallisiin tai rakenteellisiin muutoksiin ja parannuksiin.

Hankkeet tukevat kansallisen koulutuspolitiikan ja tulossopimuksen toimeenpanoa sekä koulutuksen ja opetuksen järjestäjien tarpeiden yhteen sovittamista valtakunnallisiin tavoitteisiin. Toiminnassa suositaan laajoja, kokoavia ja verkostomaisia hankkeita.

Valtionavustukset kansalaisopistojen vuoden 2017 laatu- ja kehittämishankkeisiin

Opetushallitus on asettanut eduskuntaehdolla haettavaksi valtionavustukset kansalaisopistojen laatu- ja kehittämisavustuksiin. Valtionavustusten hakuaika on 15.12.2016 - 20.1.2017.

Lisätietoja ja lomakkeet

  • Hakutiedote (pdf)
  • Sähköinen hakulomake
  • Kaikille vuonna 2016 laatu- ja kehittämisavustusta saaneille kansalaisopistojen ylläpitäjille toimitetaan lisäksi 21.12.2016 mennessä erillinen linkki sähköisen väliraportin täyttämiseksi.
  • Hakuaika päättyy 20.1.2017 klo 16.15

 

Selvitykset valtionavustusten käytöstä

Valtionavustusten käyttöön liittyy selvitysvelvoitteita. Tieto käytettävistä lomakkeista ja mahdollisesta sähköisestä selvityksestä löytyy kulloisenkin haun verkkosivulta (haut ennen nykyisin käytössä olevaa sähköistä hakujärjestelmää).

Nykyisen sähköisen hakujärjestelmän kautta toteutettujen hakujen selvitykset tehdään hakujärjestelmässä, jota varten avustuksen saajille tullaan toimittamaan tarvittavat linkit.