Valtionavustukset

Opetushallituksen valtionavustustoiminnan ensisijaisina tavoitteina on tukea kehittämis-, kokeilu- ja käynnistämishankkeita, joissa tuotetaan levittämiskelpoisia malleja, menetelmiä ja käytäntöjä sekä pyritään pysyviin toiminnallisiin tai rakenteellisiin muutoksiin ja parannuksiin.

Hankkeet tukevat kansallisen koulutuspolitiikan ja tulossopimuksen toimeenpanoa sekä koulutuksen ja opetuksen järjestäjien tarpeiden yhteen sovittamista valtakunnallisiin tavoitteisiin. Toiminnassa suositaan laajoja, kokoavia ja verkostomaisia hankkeita.

Valtionavustukset Kärkihanke 1: Uusi peruskoulu -ohjelma, kieltenopetusta koskevan kokeilun toimeenpanoa tukeva opetushenkilöstökoulutus

Valtionavustukset kieltenopetusta koskevan kokeilun toimeenpanoa tukevan opetushenkilöstön osaamisen kehittämiseksi

Opetushallitus myönsi 6.3.2017 perusopetuksen järjestäjille valtion erityisavustuksia kielten opiskelun varhentamiseen, kehittämiseen ja lisäämiseen perusopetuksessa, esiopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa.
Avustusta myönnettiin yhteensä 4 014 000 euroa 96 perusopetuksen järjestäjälle, joista seitsemän on ruotsinkielisiä. Useissa avustetuissa hankkeissa on mukana varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen yksiköitä.

Opetushallitus avaa täydennyskoulutushaun Kärkihanke 1:n kieltenopetusta koskevan kokeilun toimeenpanon tueksi.
Koulutuksen ensisijaisena kohderyhmänä on edellä mainituista hankkeista vastaavat opettajat ja varhaiskasvattajat.
Hakukelpoisia ovat yliopistot ja ammattikorkeakoulut.

Lisätietoja:

opetusneuvos Anu Halvari, puh 029 533 1277
opetusneuvos Annamari Kajasto, puh 029 533 1596
opetusneuvos Paula Mattila, puh 029 533 1144
Undervisningsråd Yvonne Nummela, tel. 029 533 1523

Lisätietoa jo päättyneestä hausta sekä rahoitetuista hankkeista on saatavilla Opetushallituksen verkkosivuilta

Hakuaika päättyy 12.5.2017 klo 16.15.

 

Selvitykset valtionavustusten käytöstä

Valtionavustusten käyttöön liittyy selvitysvelvoitteita. Tieto käytettävistä lomakkeista ja mahdollisesta sähköisestä selvityksestä löytyy kulloisenkin haun verkkosivulta (haut ennen nykyisin käytössä olevaa sähköistä hakujärjestelmää).

Nykyisen sähköisen hakujärjestelmän kautta toteutettujen hakujen selvitykset tehdään hakujärjestelmässä, jota varten avustuksen saajille tullaan toimittamaan tarvittavat linkit.

Opetushallituksen näkyvyys kehittämishankkeiden viestinnässä

Opetushallituksen rahoittamien hankkeiden viestinnässä ei käytetä Opetushallituksen virallista tunnusta.

Hankkeiden käyttöön on kehitetty erillinen tunnus – nk. hankelogo, josta ilmenee Opetushallituksen rooli hankkeen rahoittajana. Hankelogoa tulee käyttää, jos rahoitettujen hankkeiden viestinnässä halutaan käyttää jotakin Opetushallituksen visuaalista tunnusta esimerkiksi hankkeiden verkkosivuilla, esittelymateriaaleissa ja/tai julkaisuissa.

Suomi

Png-tiedostot sähköiseen käyttöön

Eps-tiedostot painotuotteisiin

Ruotsi

Png-tiedostot sähköiseen käyttöön

Eps-tiedostot painotuotteisiin

Englanti

Png-tiedostot sähköiseen käyttöön

Eps-tiedostot painotuotteisiin