Valtionavustukset

Opetushallituksen valtionavustustoiminnan ensisijaisina tavoitteina on tukea kehittämis-, kokeilu- ja käynnistämishankkeita, joissa tuotetaan levittämiskelpoisia malleja, menetelmiä ja käytäntöjä sekä pyritään pysyviin toiminnallisiin tai rakenteellisiin muutoksiin ja parannuksiin.

Hankkeet tukevat kansallisen koulutuspolitiikan ja tulossopimuksen toimeenpanoa sekä koulutuksen ja opetuksen järjestäjien tarpeiden yhteen sovittamista valtakunnallisiin tavoitteisiin. Toiminnassa suositaan laajoja, kokoavia ja verkostomaisia hankkeita.

Valtionavustukset kielikylpytoiminnan laajentamiseen

Opetushallituksesta on nyt haettavissa valtionavustusta kielikylpytoiminnan ja muun laajamittaisen kaksikielisen sekä kielirikasteisen opetuksen laajentamiseen ja kehittämiseen varhaiskasvatuksessa, esiopetuksessa ja perusopetuksessa vuosina 2017-2018. Hakuun on käytettävissä kaiken kaikkiaan 842 000 euroa.

Opetushallituksen hakutiedotteessa 19/2017 kuvataan, millaisia avustuksia on haettavissa. Haku päättyy 7.6.2017 klo 16.15. Hakutiedotteessa on ohjeet hakemusten toimittamisesta.

Opetushallitus pyrkii tekemään päätökset hankkeiden rahoittamisesta 21.6.2017 mennessä.

Lisätietoja hausta antavat

Perusopetus
opetusneuvos Annamari Kajasto, puh. 029 533 1596,
opetusneuvos Paula Mattila, puh. 029 533 1144,

Varhaiskasvatus
erityisasiantuntija Kati Costiander, puh. 029 533 1526,

Esiopetus
opetusneuvos Arja-Sisko Holappa, puh. 029 533 1371,

Förfrågningar på svenska
undervisningsrådet Yvonne Nummela, puh. 029 533 1523,

Haku päättyy 7.6.2017 klo 16.15

 

Selvitykset valtionavustusten käytöstä

Valtionavustusten käyttöön liittyy selvitysvelvoitteita. Tieto käytettävistä lomakkeista ja mahdollisesta sähköisestä selvityksestä löytyy kulloisenkin haun verkkosivulta (haut ennen nykyisin käytössä olevaa sähköistä hakujärjestelmää).

Nykyisen sähköisen hakujärjestelmän kautta toteutettujen hakujen selvitykset tehdään hakujärjestelmässä, jota varten avustuksen saajille tullaan toimittamaan tarvittavat linkit.

Opetushallituksen näkyvyys kehittämishankkeiden viestinnässä

Opetushallituksen rahoittamien hankkeiden viestinnässä ei käytetä Opetushallituksen virallista tunnusta.

Hankkeiden käyttöön on kehitetty erillinen tunnus – nk. hankelogo, josta ilmenee Opetushallituksen rooli hankkeen rahoittajana. Hankelogoa tulee käyttää, jos rahoitettujen hankkeiden viestinnässä halutaan käyttää jotakin Opetushallituksen visuaalista tunnusta esimerkiksi hankkeiden verkkosivuilla, esittelymateriaaleissa ja/tai julkaisuissa.

Suomi

Png-tiedostot sähköiseen käyttöön

Eps-tiedostot painotuotteisiin

Ruotsi

Png-tiedostot sähköiseen käyttöön

Eps-tiedostot painotuotteisiin

Englanti

Png-tiedostot sähköiseen käyttöön

Eps-tiedostot painotuotteisiin