Valtionavustukset

Opetushallituksen valtionavustustoiminnan ensisijaisina tavoitteina on tukea kehittämis-, kokeilu- ja käynnistämishankkeita, joissa tuotetaan levittämiskelpoisia malleja, menetelmiä ja käytäntöjä sekä pyritään pysyviin toiminnallisiin tai rakenteellisiin muutoksiin ja parannuksiin.

Hankkeet tukevat kansallisen koulutuspolitiikan ja tulossopimuksen toimeenpanoa sekä koulutuksen ja opetuksen järjestäjien tarpeiden yhteen sovittamista valtakunnallisiin tavoitteisiin. Toiminnassa suositaan laajoja, kokoavia ja verkostomaisia hankkeita.

Valtionavustus koulun kerhotoiminnan tukemiseen 2017

Opetushallitus käynnistää perusopetuksen järjestäjille suunnatun avustushaun koulun kerhotoiminnan tukemiseen. Koulun kerhotoiminnalla tarkoitetaan perusopetuslain (628/1998) 47 §:ssä ja Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (Opetushallitus 2014) määriteltyä perusopetuksen yhteydessä oppilaille järjestettävää kerhotoimintaa. Kerhotoiminnan järjestämis- ja toteuttamistapojen kehittämisessä otetaan huomioon lasten ja nuorten harrastus- ja vapaa-aikatoiminnan kokonaisuus kunnassa ja kouluissa.

Hakuaika on 6.2.-10.3.2017 klo 16.15. Avustushakemus tehdään sähköisellä hakulomakkeella koulutuksen järjestäjän nimissä. Hakemus tulee olla tallennettuna sähköiseen hakujärjestelmään viimeistään haun päättymispäivänä klo 16.15 mennessä, jolloin hakulomake sulkeutuu.

Lisätietoja koulun kerhotoiminnan tukeminen valtionavustuksesta antavat:
opetusneuvos Arja-Sisko Holappa (p. 029 533 1371),
erityisasiantuntija Pia Kola-Torvinen (p. 029 533 1525),

Hakuaika on 6.2.-10.3.2017 klo 16.15.

 

Selvitykset valtionavustusten käytöstä

Valtionavustusten käyttöön liittyy selvitysvelvoitteita. Tieto käytettävistä lomakkeista ja mahdollisesta sähköisestä selvityksestä löytyy kulloisenkin haun verkkosivulta (haut ennen nykyisin käytössä olevaa sähköistä hakujärjestelmää).

Nykyisen sähköisen hakujärjestelmän kautta toteutettujen hakujen selvitykset tehdään hakujärjestelmässä, jota varten avustuksen saajille tullaan toimittamaan tarvittavat linkit.

Opetushallituksen näkyvyys kehittämishankkeiden viestinnässä

Opetushallituksen rahoittamien hankkeiden viestinnässä ei käytetä Opetushallituksen virallista tunnusta.

Hankkeiden käyttöön on kehitetty erillinen tunnus – nk. hankelogo, josta ilmenee Opetushallituksen rooli hankkeen rahoittajana. Hankelogoa tulee käyttää, jos rahoitettujen hankkeiden viestinnässä halutaan käyttää jotakin Opetushallituksen visuaalista tunnusta esimerkiksi hankkeiden verkkosivuilla, esittelymateriaaleissa ja/tai julkaisuissa.

Suomi

Png-tiedostot sähköiseen käyttöön

Eps-tiedostot painotuotteisiin

Ruotsi

Png-tiedostot sähköiseen käyttöön

Eps-tiedostot painotuotteisiin

Englanti

Png-tiedostot sähköiseen käyttöön

Eps-tiedostot painotuotteisiin