Valtionavustukset järjestöille

Hakukelpoisia ovat valtion talousarviossa 2016 mainitut, tämän määrärahan hakuun oikeutetut järjestöt.

Valtionavustushaut

Päättyneet haut ja myönnetyt avustukset