Valtionavustukset järjestöille

Hakukelpoisia ovat valtion talousarviossa 2016 mainitut, tämän määrärahan hakuun oikeutetut järjestöt.

Valtionavustushaut

Päättyneet haut ja myönnetyt avustukset

Valtionavustukset järjestöille 2016

Hakukelpoisia ovat valtion talousarviossa 2016 mainitut, tämän määrärahan hakuun oikeutetut järjestöt. Järjestöjen valtionavustukset olivat haettavissa 14.3.-15.4.2016.

Haku päättyi 15.4.2016

 

Valtionavustusten raportointi

Järjestöjen tulee antaa selvitys valtionavustuksen käytöstä sekä lähettää toimintakertomus 2015, tuloslaskelma, tase, sekä allekirjoitettu tilintarkastuskertomus Opetushallituksen kirjaamoon 15.4.2016 mennessä.