Valtionavustukset järjestöille

Hakukelpoisia ovat valtion talousarviossa 2016 mainitut, tämän määrärahan hakuun oikeutetut järjestöt.

Valtionavustushaut

Päättyneet haut ja myönnetyt avustukset

Valtionavustukset järjestöille 2017

Hakuaika päättyy 12.5.2017 klo. 16.15

 

Valtionavustusten raportointi

Järjestöjen tulee antaa selvitys valtionavustuksen käytöstä sekä lähettää toimintakertomus 2015, tuloslaskelma, tase, sekä allekirjoitettu tilintarkastuskertomus Opetushallituksen kirjaamoon 15.4.2016 mennessä.