Opetustoimen henkilöstökoulutus

Opetushallitus rahoittaa, seuraa ja kehittää opetustoimen henkilöstölle suunnattua täydennyskoulutusta. Tehtävänä ja tavoitteena on edistää koulutusjärjestelmän toimivuutta ja opetuksen laatua sekä tukea koulutuspoliittisten uudistusten toimeenpanoa. Kohderyhminä ovat varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen, lukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuksen, aikuiskoulutuksen ja vapaan sivistystyön rehtorit, opettajat ja opinto-ohjaajat sekä tukipalvelujen henkilöstö kuten koulukuraattorit, koulupsykologit, aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajat, kouluavustajat ja asuntolanhoitajat.

Opetustoimen henkilöstökoulutusta rahoitetaan noin 10 miljoonalla eurolla vuosittain, ja siihen osallistujia on runsaat 23 000.

Lisätietoa opetustoimen henkilöstön osaamisen kehittäminen -työryhmältä:

  • opetusneuvos, yksikön päällikkö Anneli Rautiainen, puh. 029 533 1264
  • opetusneuvos Elisa Helin (perusopetus ja varhaiskasvatus), puh. 029 533 1280
  • opetusneuvos Minna Harmanen (perusopetus ja taiteen perusopetus), puh. 029 533 1481
  • opetusneuvos Teijo Koljonen (lukiokoulutus), puh.029 533 1524
  • opetusneuvos Aija Rinkinen (johtaminen), puh. 029 533 1248
  • erityisasiantuntija Eeva-Kaisa Linna (ammatillinen koulutus ja aikuiskoulutus sekä vapaa sivistystyö), puh. 029 533 1137
  • erityisasiantuntija Sonja Hyvönen (ruotsinkielinen koulutus), puh. 029 533 1072
  • erityisasiantuntija Pia Kola-Torvinen (varhaiskasvatus), puh. 029 533 1525
  • assistentti Tuula Kinnunen (assistenttipalvelut), puh. 029 533 1100

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa:

Valtionavustushaut

Päättyneet haut ja myönnetyt avustukset

Opetustoimen henkilöstökoulutuksen valtionavustushankkeet 2014

Rahoitetut hankkeet.