Vapaan sivistystyön valtionavustukset

Hakemuksiin ja selvityksiin liittyviin sisältökysymyksiin vastaa ensisijaisesti

  • opetusneuvos Heikki Sederlöf, (p. 029 533 1422),
  • teknisiä ongelmia koskeviin kysymyksiin assistentti Leena Aikio-Einiö, (p. 029 533 1040),
 

Valtionavustusten raportointi

Vuonna 2014 myönnettyjen vapaan sivistystyön valtionavustusten (opintosetelit sekä laatu- ja kehittämisavustukset) raportointiaikaa on pidennetty 31.8.2016 asti.

Avaintecin järjestelmä ei ole enää käytettävissä hakuja tai selvityksiä varten. Uudella valtionavustusjärjestelmällä toteutettujen hakuerien selvitykset tehdään uudella järjestelmällä. Selvitysten tekeminen on uudessa järjestelmässä tuotantovalmiina heinäkuun 2016 alkuun mennessä.

Liite: Opintoseteliavustuksen käyttö (xls)

Liite: Nuorisotakuun opintoseteliavustuksen käyttö (xls)