Kansainvälistyminen

Valtionavustukset perusopetuksen ja lukiokoulutuksen kansainvälistymiseen

Opetushallitus asettaa haettaviksi valtion vuoden 2016 talousarvioon sisältyvästä määrärahasta valtionavustukset perusopetuksen ja lukiokoulutuksen kansainvälistymiseen.

Avustuksilla on tarkoitus lisätä ja monipuolistaa kansainvälisyyden hyödyntämistä opetussuunnitelmatyössä, opetuksessa ja oppimisessa sekä samalla parantaa koulutuksen järjestäjän ja koulujen kansainvälisen toiminnan laatua. Avustuksesta tuetaan hankkeita, joissa vahvistetaan oppilaiden ja opiskelijoiden yhdenvertaisia mahdollisuuksia toteuttaa kansainvälisten yhteyksien avulla verkostoitumista, saada mahdollisuuksia tutustua erilaisiin kulttuureihin ja omaksua kulttuurien välisen toiminnan tapoja. Koulussa tai muuten hankitun kielitaidon monipuolista hyödyntämistä tuetaan osana kansainvälistä kasvatusta. Avustuksesta tuetaan hankkeita, jotka tuovat esille kustannustehokkaita ja innovatiivisia tapoja toimia kansainvälisesti ja globaalisti.

Hakeminen tapahtuu Opetushallituksen valtionavustusjärjestelmällä. Hakemukset jätetään ja käsitellään sähköisesti eikä paperisia hakemuksia toimiteta Opetushallitukseen.

Hakuaika alkaa 2.5.2016 ja päättyy 31.5.2016 klo 16.15.

Raportointi ja muu hankehallinta

Vuonna 2014 myönnettyjen kv-valtionavustusten loppuselvitykset tuli antaa viimeistään 29.2.2016. Selvityksen voi tehdä myös loppuselvityksenä, jos avustus on jo kokonaan käytetty. KESÄLLÄ 2015 MYÖNNETTYJEN AVUSTUSTEN VÄLISELVITYKSET TULEE ANTAA 3.6.2016 MENNESSÄ. Selvityksiin käytetyt lomakkeet ovat muuttumassa samalla kun hakulomakkeet uudistuvat. Avaintecin paljon ongelmia aiheuttaneet lomakkeet ovat poistuneet kokonaan käytöstä huhtikuun 2016 puolivälissä. Ennen kuin uudet selvityslomakkeet saadaan käyttöön, selvitykset annetaan tavallisilla word-lomakkeilla, linkki löytyy Lisää aiheesta -laatikosta ohesta.

Vanhojen ja uusien hankkeiden ohjausta varten suunniteltua materiaalia löytyy samasta infolaatikosta, kts. erityisesti Hyvän hankkeen kriteerit.

Muistattehan hyvien käytäntöjen julkaisemisen portaalit, POLKKA.info -kv-hankkeille, OPH:N Hyvät käytännöt kaikelle koulutukseen liittyvälle kehittämiselle.

Kehityskumppanuutta oppimassa

Mitä osaamista maailmankansalainen tarvitsee kehityskumppanuuden rakentamiseen?

Opetushallitus on toteuttanut yhdessä ulkoasiainministeriön, kouluverkoston ja useiden asiantuntijoiden kanssa Koulut kehityskumppaneina eli KOMPPI-hankkeen. Hankkeen valmistelu käynnistyi syksyllä 2012 ja kumppanuushankkeiden aktiivivaihe oli lukuvuosi 2013–2014. Tulosten kokoaminen ja arviointi sekä julkaisun tekeminen ajoittuivat lukuvuoteen 2014–2015.

Hankkeessa pohdittiin, mitä yhdenvertainen kehityskumppanuus on, millä ehdoin se voi onnistua, miten vaikeuksia kohdataan ja millaisia kehitysvaiheita eli portaita kehityskumppanuuden rakentamisessa on. KOMPPI-hankkeen keskeiset tulokset on koottu tähän julkaisuun. Julkaisu palvelee globaalikasvatuksen osalta perusopetuksen ja lukiokoulutuksen paikallista opetussuunnitelmatyötä. Se tukee peruskoulujen ja lukioiden globaalikasvatushankkeiden suunnittelua, toteutusta ja arviointia.

Koordinointia, polkkaa ja kansainvälisyystapaamisia

Opetushallitus tukee kolmea kansainvälisyyden koordinointihanketta vuoden 2016 loppuun. Koordinointihankkeet ovat Opetushallituksen yhteistyökumppaneita omilla tehtäväalueillaan:

POLKKA-hankkeen tehtävänä on ylläpitää ja kehittää yleissivistävän koulutuksen kansainvälisyyden sivustoa. Sen vetäjät ovat Tiina Sarisalmi Orivedeltä, Eija Ruohomäki Oulusta ja Nina Hansén Kokkolasta (ruotsinkieliset sivut). Hankesivut ovat osoitteessa www.polkka.info.

Yleissivistävän koulutuksen mentoriohjelma on muuntunut opetussuunnitelmauudistuksia tukevaksi, globaalikasvatukseen paneutuvaksi GLOPS-hankkeeksi, jota edelleen vetää Tiina Sarisalmi. Hankesivut (wordpress.com).

Ruotsinkieliset kv-hankkeet jatkavat koordinaattorina Nina hansé . Det finns en helt svenskspråkig version av www.polkka.info, värt att kolla. Ruotsinkielisissä hankkeissa yhdistetään kv-toimintaa ja oppimisympäristöjen kehittämistä; sivut ovat www.larmiljoer.fi.

Kaikissa koordinointihankkeissa kootaan edelleen myös nyt rahoitettuja erillishankkeita yhteen ja koordinaattorien johdolla, yhteistyössä Opetushallituksen kanssa, vahvistetaan hankkeissa tapahtuvaa kehittämistoimintaa. Samalla verkotetaan yksittäisiä kv-hankkeita ja niiden toimijoita kansallisesti ja alueellisesti. Keskeinen työkalu ovat erilaiset tapahtumat, joista alla.

Kv-tapahtumia 2016

Opetushallituksen kv-koordinointihankkeet toteuttivat neljännen kerran kevättreffit kansainvälistäjille. Tällä kertaa tavataan Kokkolan sivistystoimen kutsusta Kokkolan kaupungintalolla keskiviikkona 27.4.2016. Teemana oli Kansainvälisyys ja oppimisen kehittämisverkostot. Katso erittäin monipuolinen mutta tiivis paketti #tavallisille_kehittäjäopettajille POLKASTA http://www.polkka.info/tapahtumat.html.

Alustavana tietona vuoden 2016 kv-syyspäivät: isäntäkaupunkina on Seinäjoki joka yhdessä Opetushallituksen ja CIMON kanssa kutsuu yleissivistävän koulutuksen kansainvälistäjiä tapaamiseen 1.-2.11.2016. Tietoa tilaisuudesta tulee POLKKAAN alkukesästä.

Kv-tapahtumia 2015

Opetushallituksen kv-koordinointihankkeet toteuttivat kolmannen kerran Yyterin kansainvälisyysseminaarin 3-4.9.2015 Porin Yyteri Spassa. Kohderyhmänä olivat valtionavustusten 2015 hakijat. Seminaarin teema oli "Kansainvälisyyden dynaamiset tilat". Lisätietoa on POLKKA-sivuilla Tuoreimmissa materiaaleissa.

UNESCO-ASPnet-koulujen verkosto kokoontui Opetushallituksessa 10.–11.9.2015. Myös tämän seminaarin runsas aineisto on POLKAN Tuoreimmissa materiaaleissa.

Loppusyksyn suuri kansainvälistäjäkokous olivat 7. kansalliset kv-syyspäivät, jotka Opetushallitus ja CIMO järjestivät tällä kertaa Tampereen kaupungin kanssa 25.–26.11.2015. Tilaisuuden materiaalit ovat POLKAN Ajankohtaisissa tapahtumissa. Teemana oli Mansesta maailmalle - maailma Mansessa. Päivillä pohdittiin, miten koulu voi viisaasti kohdata pakolaisuuden kysymyksiä.

 

Hyviä käytäntöjä ja materiaalia

POLKKA esittelee yleissivistävän koulutuksen kansainvälisyyden lähtökohtia ja tavoitteita sekä tarjoaa tukimateriaalia kansainvälistyjän avuksi. Sivuilta löytyy myös tietoa Opetushallituksen valtionavustusten tuella toteutettujen hankkeiden hyvistä käytännöistä sekä vinkkejä hanketyön haasteisiin.