Kansainvälistyminen

Vuoden 2017 kansainvälistymisen valtionavustukset

Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi Opetushallituksen käyttöön 525 000 euroa perusopetuksen ja lukiokoulutuksen kv-toiminnan kehittämiseen vuonna 2017. Opetushallitus järjesti avustusten haun ajalla 2.5. - 31.5.2017.

Opetushallitus teki päätökset myönnettävistä valtionavustuksista 30.6.2017 ja tieto hakijoille on lähetetty 4.7.2017 sähköisessä hakujärjestelmässä. Avustuksen saajien luettelo on ladattavissa oheisesta Lisää aiheesta -laatikosta.

Hakemuksia vastaanotettiin yhteensä 92, joista viisi koski kansallista koordinointia.

Hausta antaa lisätietoja opetusneuvos Paula Mattila os. paula.mattila(at)oph.fi, puh. 029 533 1144.

Raportointi ja muu hankehallinta

Kesällä 2016 myönnettyjen avustusten loppuselvitykset tulee lähettää kahden kuukauden kuluessa hankkeen päättymisestä tai viimeistään 28.2.2018. Loppuselvitystä varten hankevastaaville lähetetään sähköpostitse linkki sähköiseen lomakkeeseen, joka toimii samalla periaatteella kuin uudistuneet hakulomakkeet. Hakujärjestelmä lähettää hakijan yhteyshenkilöille muistutuksen selvityksen antamisesta.

Vanhojen ja uusien hankkeiden ohjausta varten suunniteltua materiaalia löytyy samasta infolaatikosta, kts. erityisesti Hyvän hankkeen kriteerit.

Muistattehan hyvien käytäntöjen julkaisemisen portaalit, POLKKA.info -kv-hankkeille, OPH:N Hyvät käytännöt kaikelle koulutukseen liittyvälle kehittämiselle.

Kehityskumppanuutta oppimassa

Mitä osaamista maailmankansalainen tarvitsee kehityskumppanuuden rakentamiseen?

Opetushallitus on toteuttanut yhdessä ulkoasiainministeriön, kouluverkoston ja useiden asiantuntijoiden kanssa Koulut kehityskumppaneina eli KOMPPI-hankkeen. Hankkeen valmistelu käynnistyi syksyllä 2012 ja kumppanuushankkeiden aktiivivaihe oli lukuvuosi 2013–2014. Tulosten kokoaminen ja arviointi sekä julkaisun tekeminen ajoittuivat lukuvuoteen 2014–2015.

Hankkeessa pohdittiin, mitä yhdenvertainen kehityskumppanuus on, millä ehdoin se voi onnistua, miten vaikeuksia kohdataan ja millaisia kehitysvaiheita eli portaita kehityskumppanuuden rakentamisessa on. KOMPPI-hankkeen keskeiset tulokset on koottu tähän julkaisuun. Julkaisu palvelee globaalikasvatuksen osalta perusopetuksen ja lukiokoulutuksen paikallista opetussuunnitelmatyötä. Se tukee peruskoulujen ja lukioiden globaalikasvatushankkeiden suunnittelua, toteutusta ja arviointia.

Koordinointia, polkkaa ja kansainvälisyystapaamisia

Opetushallitus tukee kolmea kansainvälisyyden koordinointihanketta vuoden 2017 loppuun. Koordinointihankkeet ovat Opetushallituksen yhteistyökumppaneita omilla tehtäväalueillaan:

POLKKA-hankkeen tehtävänä on ylläpitää ja kehittää yleissivistävän koulutuksen kansainvälisyyden sivustoa. Sen vetäjät ovat Tiina Sarisalmi Orivedeltä, Eija Ruohomäki Oulusta ja Nina Hansén Kokkolasta (ruotsinkieliset sivut). Hankesivut ovat osoitteessa www.polkka.info.

Yleissivistävän koulutuksen mentoriohjelma on muuntunut opetussuunnitelmauudistuksia tukevaksi, globaalikasvatukseen paneutuvaksi GLOPS-hankkeeksi, jota edelleen vetää Tiina Sarisalmi. Hankesivut (wordpress.com).

Ruotsinkieliset kv-hankkeet jatkavat koordinaattorina Nina hansé . Det finns en helt svenskspråkig version av www.polkka.info, värt att kolla. Ruotsinkielisissä hankkeissa yhdistetään kv-toimintaa ja oppimisympäristöjen kehittämistä; sivut ovat www.larmiljoer.fi.

Kaikissa koordinointihankkeissa kootaan edelleen myös nyt rahoitettuja erillishankkeita yhteen ja koordinaattorien johdolla, yhteistyössä Opetushallituksen kanssa, vahvistetaan hankkeissa tapahtuvaa kehittämistoimintaa. Samalla verkotetaan yksittäisiä kv-hankkeita ja niiden toimijoita kansallisesti ja alueellisesti. Keskeinen työkalu ovat erilaiset tapahtumat, joista alla.

Kv-tapahtumia 2017

Opetushallituksen kv-koordinointihankkeet toteuttavat viidennen kerran kevättreffit kansainvälistäjille. Tällä kertaa tavataan Kuopiossa torstaina 20.4.2017. Teemana on Kansainvälisyys ja muutosagenttius. http://www.polkka.info/tapahtumat.html.

Alustavana tietona vuoden 2017 kv-syyspäivät: isäntäkaupunkina on Helsinki joka yhdessä Opetushallituksen kanssa kutsuu yleissivistävän koulutuksen kansainvälistäjiä tapaamiseen 9.-10.10.2017. Tietoa tilaisuudesta tulee POLKKAAN alkukesästä.