Kansainvälistyminen

Vuoden 2016 kv-valtionavustusten haku

Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi Opetushallituksen käyttöön 400 000 euroa peruskoulujen ja lukioiden kv-toiminnan kehittämiseen vuonna 2016. Opetushallitus järjesti avustusten haun ajalla 2.-31.5.2016.

Opetushallitus on tehnyt päätökset myönnettävistä valtionavustuksista 1.7.2016 ja lähettänyt tiedon hakijoille 5.7.2016 sähköisessä hakujärjestelmässä. Avustuksen saajien luettelo on ladattavissa oheisesta Lisää aiheesta -laatikosta.

Hakemuksia vastaanotettiin yhteensä 91, joista kaksi koski kansallista koordinointia. Hakemusten määrä oli selvästi edellisvuotista suurempi ja hakijoista huomattavan moni oli uusi. Hakemusten laatu oli pääosin hyvä ja ne edustavat monipuolista kv-toimintaa. Valitettavasti vain osaa hakemuksista voitiin tukea kokonaismäärärahan ollessa aiempaakin pienempi (500 000 euroa 2014, sitä ennen 800 000 - 1 000 000 euroa). Useita hyviä hakemuksia jätettiin rahoituksetta, koska ne ovat saaneet kv-valtionavustusta jo useana aiempana vuonna.

Kv-koordinointi ja kansallinen kv-kehittäminen jatkuu Tiina Sarisalmen ja Nina Hansénin vetovastuulla OPH-yhteistyössä (mm. ops-tuki, POLKKA-sivut, kv-tapaamiset, ruotsinkielisten hankkeiden ohjaus).

Päättynyt kv-haku toteutettiin ensi kertaa Opetushallituksen uusien sähköisten lomakkeiden avulla. Niiden toiminnallisuuteen on selvästi oltu tyytyväisiä.

Raportointi ja muu hankehallinta

Vuonna 2014 myönnettyjen kv-valtionavustusten loppuselvitykset tuli antaa viimeistään 29.2.2016. Selvityksen voi tehdä myös loppuselvityksenä, jos avustus on jo kokonaan käytetty. KESÄLLÄ 2015 MYÖNNETTYJEN AVUSTUSTEN VÄLISELVITYKSET TULEE ANTAA 3.6.2016 MENNESSÄ. Selvityksiin käytetyt lomakkeet ovat muuttumassa samalla kun hakulomakkeet uudistuvat. Avaintecin paljon ongelmia aiheuttaneet lomakkeet ovat poistuneet kokonaan käytöstä huhtikuun 2016 puolivälissä. Ennen kuin uudet selvityslomakkeet saadaan käyttöön, selvitykset annetaan tavallisilla word-lomakkeilla, linkki löytyy Lisää aiheesta -laatikosta ohesta.

Vanhojen ja uusien hankkeiden ohjausta varten suunniteltua materiaalia löytyy samasta infolaatikosta, kts. erityisesti Hyvän hankkeen kriteerit.

Muistattehan hyvien käytäntöjen julkaisemisen portaalit, POLKKA.info -kv-hankkeille, OPH:N Hyvät käytännöt kaikelle koulutukseen liittyvälle kehittämiselle.

Kehityskumppanuutta oppimassa

Mitä osaamista maailmankansalainen tarvitsee kehityskumppanuuden rakentamiseen?

Opetushallitus on toteuttanut yhdessä ulkoasiainministeriön, kouluverkoston ja useiden asiantuntijoiden kanssa Koulut kehityskumppaneina eli KOMPPI-hankkeen. Hankkeen valmistelu käynnistyi syksyllä 2012 ja kumppanuushankkeiden aktiivivaihe oli lukuvuosi 2013–2014. Tulosten kokoaminen ja arviointi sekä julkaisun tekeminen ajoittuivat lukuvuoteen 2014–2015.

Hankkeessa pohdittiin, mitä yhdenvertainen kehityskumppanuus on, millä ehdoin se voi onnistua, miten vaikeuksia kohdataan ja millaisia kehitysvaiheita eli portaita kehityskumppanuuden rakentamisessa on. KOMPPI-hankkeen keskeiset tulokset on koottu tähän julkaisuun. Julkaisu palvelee globaalikasvatuksen osalta perusopetuksen ja lukiokoulutuksen paikallista opetussuunnitelmatyötä. Se tukee peruskoulujen ja lukioiden globaalikasvatushankkeiden suunnittelua, toteutusta ja arviointia.

Koordinointia, polkkaa ja kansainvälisyystapaamisia

Opetushallitus tukee kolmea kansainvälisyyden koordinointihanketta vuoden 2016 loppuun. Koordinointihankkeet ovat Opetushallituksen yhteistyökumppaneita omilla tehtäväalueillaan:

POLKKA-hankkeen tehtävänä on ylläpitää ja kehittää yleissivistävän koulutuksen kansainvälisyyden sivustoa. Sen vetäjät ovat Tiina Sarisalmi Orivedeltä, Eija Ruohomäki Oulusta ja Nina Hansén Kokkolasta (ruotsinkieliset sivut). Hankesivut ovat osoitteessa www.polkka.info.

Yleissivistävän koulutuksen mentoriohjelma on muuntunut opetussuunnitelmauudistuksia tukevaksi, globaalikasvatukseen paneutuvaksi GLOPS-hankkeeksi, jota edelleen vetää Tiina Sarisalmi. Hankesivut (wordpress.com).

Ruotsinkieliset kv-hankkeet jatkavat koordinaattorina Nina hansé . Det finns en helt svenskspråkig version av www.polkka.info, värt att kolla. Ruotsinkielisissä hankkeissa yhdistetään kv-toimintaa ja oppimisympäristöjen kehittämistä; sivut ovat www.larmiljoer.fi.

Kaikissa koordinointihankkeissa kootaan edelleen myös nyt rahoitettuja erillishankkeita yhteen ja koordinaattorien johdolla, yhteistyössä Opetushallituksen kanssa, vahvistetaan hankkeissa tapahtuvaa kehittämistoimintaa. Samalla verkotetaan yksittäisiä kv-hankkeita ja niiden toimijoita kansallisesti ja alueellisesti. Keskeinen työkalu ovat erilaiset tapahtumat, joista alla.

Kv-tapahtumia 2016

Opetushallituksen kv-koordinointihankkeet toteuttivat neljännen kerran kevättreffit kansainvälistäjille. Tällä kertaa tavataan Kokkolan sivistystoimen kutsusta Kokkolan kaupungintalolla keskiviikkona 27.4.2016. Teemana oli Kansainvälisyys ja oppimisen kehittämisverkostot. Katso erittäin monipuolinen mutta tiivis paketti #tavallisille_kehittäjäopettajille POLKASTA http://www.polkka.info/tapahtumat.html.

Alustavana tietona vuoden 2016 kv-syyspäivät: isäntäkaupunkina on Seinäjoki joka yhdessä Opetushallituksen ja CIMON kanssa kutsuu yleissivistävän koulutuksen kansainvälistäjiä tapaamiseen 1.-2.11.2016. Tietoa tilaisuudesta tulee POLKKAAN alkukesästä.

Kv-tapahtumia 2015

Opetushallituksen kv-koordinointihankkeet toteuttivat kolmannen kerran Yyterin kansainvälisyysseminaarin 3-4.9.2015 Porin Yyteri Spassa. Kohderyhmänä olivat valtionavustusten 2015 hakijat. Seminaarin teema oli "Kansainvälisyyden dynaamiset tilat". Lisätietoa on POLKKA-sivuilla Tuoreimmissa materiaaleissa.

UNESCO-ASPnet-koulujen verkosto kokoontui Opetushallituksessa 10.–11.9.2015. Myös tämän seminaarin runsas aineisto on POLKAN Tuoreimmissa materiaaleissa.

Loppusyksyn suuri kansainvälistäjäkokous olivat 7. kansalliset kv-syyspäivät, jotka Opetushallitus ja CIMO järjestivät tällä kertaa Tampereen kaupungin kanssa 25.–26.11.2015. Tilaisuuden materiaalit ovat POLKAN Ajankohtaisissa tapahtumissa. Teemana oli Mansesta maailmalle - maailma Mansessa. Päivillä pohdittiin, miten koulu voi viisaasti kohdata pakolaisuuden kysymyksiä.