Taiteen perusopetus

Opetustuntikohtaisen valtionosuuden piiriin kuuluva taiteen perusopetus / vuoden 2016 valtionavustus (erityisavustus)

Hankeraportit ja selvitykset vuoden 2016 valtionavustuksen käytöstä annetaan Opetushallitukselle 31.1.2018 mennessä selvityslomakkeella, joka löytyy tämän tekstin jäljessä olevasta linkistä.

Muun kuin opetustuntikohtaisen valtionosuuden piiriin kuuluvan taiteen perusopetuksen harkinnanvarainen valtionavustus (yleisavustus) vuonna 2017

Selvitykset vuoden 2017 taiteen perusopetuksen valtionavustuksen (yleisavustus) käytöstä annetaan Opetushallitukselle 29.3.2018 mennessä. Selvityslomake löytyy seuraavasta linkistä.

Opetustuntikohtaisen valtionosuuden piiriin kuuluva taiteen perusopetus / vuoden 2017 valtionavustus (erityisavustus)

Hankeraportit ja selvitykset vuoden 2017 valtionavustuksen käytöstä annetaan Opetushallitukselle 31.1.2019 mennessä selvityslomakkeella, joka löytyy tämän tekstin jäljessä olevasta linkistä.