Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet

Osiosta löytyy tietoa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta, toiminnan kustannuksista, tuloista, oppilas-, opiskelija- ja muista suoritemääristä sekä ammatillisen koulutuksen tuloksellisuutta kuvaavista mittareista.

Rahoitusjärjestelmän hallinnossa valtionapuviranomaisena toimii opetus- ja kulttuuriministeriö. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta Opetushallituksen Valtionosuudet-yksikkö vastaa valtionosuusjärjestelmän tiedonkeruista, tietopalveluista ja asiakkaiden neuvonnasta. Osa tiedoista saadaan Tilastokeskukselta.

Ajankohtaista vuoden 2017 rahoituksesta

Kilpailukykysopimuksen mukaisen lomarahojen väliaikaista alentamista vastaava vaikutus on huomioitu vuoden 2017 rahoituksessa kuntien tai kuntayhtymien perusopetuksen, lukiokoulutuksen, ammatillisen peruskoulutuksen, oppilaitosmuotoisen ammatillisen lisäkoulutuksen, taiteen perusopetuksen, vapaan sivistystyön oppilaitosten sekä museoiden, teattereiden ja orkestereiden osalta. Työnantajamaksujen alenemisen ja rahoitusvastuun muutosten vaikutus on huomioitu valtionosuudessa alentamalla kuntien ja kuntayhtymien valtionosuuden laskennassa käytettävää rahoitus-/valtionosuusprosenttia, jonka avulla valtionosuuden laskennallisesta perusteesta lasketaan valtionosuuden saajalle myönnettävän valtionosuuden määrä.

Ammatilliseen peruskoulutuksen 190 miljoonan euron määrärahan säästö on toteutettu siten, että rahoituksen perusteena käytettävä opiskelijoiden enimmäismäärä on 12,44 prosenttia koulutuksen järjestämislupien mukaista kokonaisopiskelijamäärää alemmalla tasolla. Vuoden 2017 ennakollisen rahoituksen kertojaopiskelijamäärät määräytyvät ammatillisen peruskoulutuksen järjestämisluvissa päätettyjen vuoden 2017 opiskelijamäärien perusteella.