Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet

Osiosta löytyy tietoa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta, toiminnan kustannuksista, tuloista, oppilas-, opiskelija- ja muista suoritemääristä sekä ammatillisen koulutuksen tuloksellisuutta kuvaavista mittareista.

Rahoitusjärjestelmän hallinnossa valtionapuviranomaisena toimii opetus- ja kulttuuriministeriö. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta Opetushallituksen Valtionosuudet-yksikkö vastaa valtionosuusjärjestelmän tiedonkeruista, tietopalveluista ja asiakkaiden neuvonnasta. Osa tiedoista saadaan Tilastokeskukselta.

Kevään 2017 perustietokysely

Opetushallitus on lähettänyt kevään 2017 tilastointipäivän perustietokyselyn (Kysely 1/2017, 3.1.2017) lähetekirjeen ja koontilistan 11.1.2017. Kevään tilastointipäivän perustietokysely sisältää lukiokoulutuksen, ammatillisen peruskoulutuksen sekä oppisopimuskoulutuksen tiedonkeruut. Kyselyn tiedot annetaan internetin kautta www-lomakkeilla 20.-30.1.2017 välisenä aikana. Tallennuspaikka, käyttäjätunnus ja salasana on kerrottu koulutuksen järjestäjille postitetulla koontilistalla. Kyselyn aineisto on nähtävissä ja tulostettavissa internetistä osoitteessa: http://www.oph.fi/rahoitus/valtionosuudet/kyselyt_ja_ohjeet.


Lisätietoja kyselystä saa Valtionosuudet-yksikön sähköpostiosoitteesta sekä puhelimitse yksikön asiantuntijoilta, yhteystiedot http://www.oph.fi/rahoitus/valtionosuudet/yhteystiedot.