Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet

Osiosta löytyy tietoa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta, toiminnan kustannuksista, tuloista, oppilas-, opiskelija- ja muista suoritemääristä sekä ammatillisen koulutuksen tuloksellisuutta kuvaavista mittareista.

Rahoitusjärjestelmän hallinnossa valtionapuviranomaisena toimii opetus- ja kulttuuriministeriö. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta Opetushallituksen Valtionosuudet-yksikkö vastaa valtionosuusjärjestelmän tiedonkeruista, tietopalveluista ja asiakkaiden neuvonnasta. Osa tiedoista saadaan Tilastokeskukselta.

Oppisopimuskoulutuksena järjestettävän ammatillisen lisäkoulutuksen enimmäismäärien
täydennyspäätös vuodelle 2016

Opetus- ja kulttuuriministeriö on päättänyt opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 49 §:n ja 50 §:n nojalla täydentää 6.11.2015 (dnro 30/221/2015) tekemäänsä päätöstä oppisopimuskoulutuksena järjestettävän ammatillisen lisäkoulutuksen enimmäismääriksi vuodelle 2016 liitteen 1 mukaisesti.