Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet

Osiosta löytyy tietoa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta, toiminnan kustannuksista, tuloista, oppilas-, opiskelija- ja muista suoritemääristä sekä ammatillisen koulutuksen tuloksellisuutta kuvaavista mittareista.

Rahoitusjärjestelmän hallinnossa valtionapuviranomaisena toimii opetus- ja kulttuuriministeriö. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta Opetushallituksen Valtionosuudet-yksikkö vastaa valtionosuusjärjestelmän tiedonkeruista, tietopalveluista ja asiakkaiden neuvonnasta. Osa tiedoista saadaan Tilastokeskukselta.

Syksyn tilastointipäivän perustiedonkeruu postitettu

Opetushallitus on lähettänyt syksyn 2017 tilastointipäivän perustietokyselyn (Kysely 4/2017, 31.8.2017) lähetekirjeen ja koontilistan 5.9.2017. Kyselyn tiedot annetaan internetin kautta www-lomakkeilla 20.-30.9.2017 välisenä aikana. Tallennuspaikka, käyttäjätunnus ja salasana on kerrottu valtionosuuden saajille postitetulla koontilistalla. Kyselyn aineisto on nähtävissä ja tulostettavissa Tiedonkeruut-osiosta.

Lisätietoja kyselystä saa Valtionosuudet-yksikön sähköpostiosoitteesta sekä puhelimitse yksikön asiantuntijoilta, yhteystiedot.