Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet

Osiosta löytyy tietoa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta, toiminnan kustannuksista, tuloista, oppilas-, opiskelija- ja muista suoritemääristä sekä ammatillisen koulutuksen tuloksellisuutta kuvaavista mittareista.

Rahoitusjärjestelmän hallinnossa valtionapuviranomaisena toimii opetus- ja kulttuuriministeriö. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta Opetushallituksen Valtionosuudet-yksikkö vastaa valtionosuusjärjestelmän tiedonkeruista, tietopalveluista ja asiakkaiden neuvonnasta. Osa tiedoista saadaan Tilastokeskukselta.

Tiedote ammatillisen koulutuksen järjestäjille koskien kustannusten tiedonkeruuta vuosilta 2015 ja 2016

Oppilaitosmuotoinen ammatillinen peruskoulutus

Opetus- ja kulttuuriministeriö on järjestämisluvissa myöntänyt osalle ammatillisen koulutuksen järjestäjistä luvat 1.8.2015 alkaen ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavan koulutuksen (Valma) ja työhön ja itsenäiseen elämään valmentavan koulutuksen (Telma) järjestämiseen.

Koulutuksen järjestäjät ovat tilastointipäivän 20.9.2015 tiedonkeruussa ilmoittaneet perustiedonkeruusta annetun ohjeen mukaisesti erityisopetuksen erityisen koulutustehtävän erityisopiskelijat.

Koulutuksen järjestäjät, joille OKM on myöntänyt järjestämisluvassa erityisopetuksen erityisen koulutustehtävän, tulee kustannusten tiedonkeruussa ilmoittaa toiminnasta aiheutuneet kustannukset eriteltyinä seuraavasti:

Valma - koulutus (ei erityisopetuksen erityisen koulutustehtävän perusteella)
Valma - koulutus (erityisopetuksen erityisen koulutustehtävän perusteella)
Telma - koulutus (erityisopetuksen erityisen koulutustehtävän perusteella)

Lisäksi kysytään 20.1.2015 ja 20.9.2015 ilmoitettuja opiskelijamäärätietoja vastaavat kustannukset ns. lakkaavien koulutusten osalta seuraavasti:

Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus (lakkaavan koulutuksen loppuun saattaminen 31.12.2015 mennessä)
Maahanmuuttajien valmistava koulutus (lakkaavan koulutuksen loppuun saattaminen 31.12.2015 mennessä)
Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus (lakkaavan koulutuksen loppuun saattaminen 31.12.2015 mennessä)

Talouskoulun osalta kustannukset ilmoitetaan ajalta 1.1 – 31.7.2015.

Lisätietoja
Erityisasiantuntija Lea Juhola

puh. 029 533 1300