Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet

Osiosta löytyy tietoa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta, toiminnan kustannuksista, tuloista, oppilas-, opiskelija- ja muista suoritemääristä sekä ammatillisen koulutuksen tuloksellisuutta kuvaavista mittareista.

Rahoitusjärjestelmän hallinnossa valtionapuviranomaisena toimii opetus- ja kulttuuriministeriö. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta Opetushallituksen Valtionosuudet-yksikkö vastaa valtionosuusjärjestelmän tiedonkeruista, tietopalveluista ja asiakkaiden neuvonnasta. Osa tiedoista saadaan Tilastokeskukselta.

Valtioneuvosto on vahvistanut vuoden 2017 keskimääräiset yksikköhinnat

Valtioneuvosto on vahvistanut 10.11.2016 valtion rahoituksen perusteena käytettävät arvonlisäverottomat keskimääräiset yksikköhinnat lukiota, ammatillista koulutusta, opetustuntien perusteella rahoitettavaa taiteen perusopetusta ja kansalaisopistoja varten.
Näiden keskimääräisten yksikköhintojen perusteella opetus- ja kulttuuriministeriö määrää koulutuksen järjestäjille kunkin mainitun koulutusmuodon valtionosuuden perusteena käytettävät yksikköhinnat.

Keskimääräiset yksikköhinnat 2017
(arvonlisäverottomat)


Lukio
6 145,01 € (euroa/opiskelija)
3,66 % alv-korotus yksityisille koulutuksen järjestäjille


Ammatillinen koulutus
10 278,43 € (euroa/opiskelija)
4,58 % alv-korotus yksityisille koulutuksen järjestäjille


Taiteen perusopetus
76,96 € (euroa/opetustunti)
2,17 % alv-korotus yksityisille koulutuksen järjestäjille


Vapaa sivistystyö kansalaisopistoissa
82,91 € (euroa/opetustunti)
3,58 % alv-korotus yksityisille koulutuksen järjestäjille