Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet

Osiosta löytyy tietoa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta, toiminnan kustannuksista, tuloista, oppilas-, opiskelija- ja muista suoritemääristä sekä ammatillisen koulutuksen tuloksellisuutta kuvaavista mittareista.

Rahoitusjärjestelmän hallinnossa valtionapuviranomaisena toimii opetus- ja kulttuuriministeriö. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta Opetushallituksen Valtionosuudet-yksikkö vastaa valtionosuusjärjestelmän tiedonkeruista, tietopalveluista ja asiakkaiden neuvonnasta. Osa tiedoista saadaan Tilastokeskukselta.

Valtionosuus-/rahoituspäätökset ja raportit sekä asukaskohtainen kunnan rahoitusosuus 2017 ja 2016

Opetus- ja kulttuuriministeriö on päättänyt opetus- ja kulttuuritointa varten kunnille käyttökustannuksiin myönnettävästä valtionosuudesta sekä kuntayhtymille, rekisteröidyille yhteisöille ja säätiöille myönnettävästä rahoituksesta vuodelle 2017 ja vuodelle 2016 myönnetyn valtionosuuden/rahoituksen tarkistamisesta.

Kilpailukykysopimuksen mukaisen lomarahojen väliaikaista alentamista vastaava vaikutus on huomioitu vuoden 2017 rahoituksessa kuntien tai kuntayhtymien lukiokoulutuksen, ammatillisen peruskoulutuksen, oppilaitosmuotoisen ammatillisen lisäkoulutuksen, taiteen perusopetuksen, vapaan sivistystyön oppilaitosten sekä museoiden, teattereiden ja orkestereiden osalta. Työnantajamaksujen alenemisen ja rahoitusvastuun muutosten vaikutus on huomioitu valtionosuudessa alentamalla kuntien ja kuntayhtymien valtionosuuden laskennassa käytettävää rahoitus-/valtionosuusprosenttia, jonka avulla valtionosuuden laskennallisesta perusteesta lasketaan valtionosuuden saajalle myönnettävän valtionosuuden määrä.

Opetus- ja kulttuuritoimen asukaskohtainen kunnan rahoitusosuus vuonna 2017 on 254,32 euroa/asukas. Vuoden 2016 tarkistettu kunnan rahoitusosuus on 291,83 euroa/asukas.
Vuoden 2017 ja vuoden 2016 rahoitusraportit ovat katsottavissa Opetushallituksen www-sivuilla:

Vuotta 2017 koskevat valtionosuus-/rahoituspäätökset, rahoitus- ja maksuraportit postitetaan valtionosuuden saajille 10.-12.1.2017. Vastaavat vuotta 2016 koskevat raportit postitetaan valtionosuuden saajille 17.-18.1.2017.