Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet

Osiosta löytyy tietoa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta, toiminnan kustannuksista, tuloista, oppilas-, opiskelija- ja muista suoritemääristä sekä ammatillisen koulutuksen tuloksellisuutta kuvaavista mittareista.

Rahoitusjärjestelmän hallinnossa valtionapuviranomaisena toimii opetus- ja kulttuuriministeriö. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta Opetushallituksen Valtionosuudet-yksikkö vastaa valtionosuusjärjestelmän tiedonkeruista, tietopalveluista ja asiakkaiden neuvonnasta. Osa tiedoista saadaan Tilastokeskukselta.

Vuoden 2016 valtionosuuden/rahoituksen korjaaminen (perusopetukseen valmistava opetus)

Opetus- ja kulttuuriministeriö on tehnyt 26.1.2017 päätöksen vuoden 2016 kunnille käyttökustannuksiin myönnettävän valtionosuuden sekä kuntayhtymille, rekisteröidyille yhteisöille ja säätiöille myönnettävän rahoituksen korjaamisesta. Valtionosuutta/rahoitusta on korjattu maahanmuuttajille järjestettävän perusopetukseen valmistavan opetuksen laskennallisen perusteen osalta (4-8kk tai yli 8kk aikavälillä 21.9.2015 - 19.9.2016 opiskelleiden oppilaiden vuoden 2016 valtionosuus/rahoitus).

Päätös liitteineen postitetaan asianosaisille opetuksen järjestäjille helmikuussa 2017 ja päätöksen mukainen valtionosuus/rahoitus maksetaan maaliskuussa 2017.

Lisätietoa:
Perusopetukseen valmistavan opetuksen rahoitus 2016 / 2017
Kouluneuvos Antti Markkanen ()
Erityisasiantuntija Mikko Tapanila ()
http://www.oph.fi/rahoitus/valtionosuudet/yhteystiedot