Tietoa rahoitusjärjestelmästä

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoitusjärjestelmä toimii osana kuntien valtionosuusjärjestelmää. Kuntien lisäksi rahoitusjärjestelmä kattaa kuitenkin myös yksityiset koulutuksen järjestäjät ja kuntayhtymät.

Opetus- ja kulttuuritoimen järjestelmällä rahoitetaan

  • koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa
  • osaa esi- ja perusopetuksesta
  • lukiokoulutusta
  • ammatillista peruskoulutusta
  • oppisopimuskoulutusta
  • ammatillista lisäkoulutusta
  • kansanopistoissa, kansalaisopistoissa, kesäyliopistoissa, liikunnan koulutuskeskuksissa ja opintokeskuksissa järjestettyä vapaan sivistystyön koulutusta.

Lisäksi järjestelmä kattaa ammatillisten erikoisoppilaitosten toiminnan ja opetustuntimäärän perusteella rahoitettavan taiteen perusopetuksen, kuntien liikuntatoimen ja nuorisotyön sekä museoiden, teattereiden ja orkestereiden toiminnan. Ahvenanmaalla järjestetty koulutus ei kuulu opetus- ja kulttuuritoimen rahoitusjärjestelmän piiriin.

Opetushallituksen Valtionosuudet-yksikkö on koonnut julkaisun ’Opetus- ja kulttuuritoimen rahoitus – Yksikköhintojen ja rahoituksen määräytyminen vuonna 2017’. Julkaisussa kerrotaan opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuusjärjestelmästä sekä yksikköhintojen ja rahoituksen määräytymisestä koulutus-/kulttuurimuodoittain.

Ammatillisen koulutuksen tulosrahoitus

Oppilaitosmuotoisen ammatillisen peruskoulutuksen tulosrahoitus on osa ammatillisen peruskoulutuksen yksikköhinnan määräytymistä ja rahoitusta. Ammatillisen lisäkoulutuksen tulosrahoitus sisältyy oppilaitosmuotoisen ja oppisopimuskoulutuksena toteutettavan ammatillisen lisäkoulutuksen rahoituksiin. Tulosrahoitusraportit ja laskennan perusteet on luettavissa