Reformin tuki

Ammatillisen koulutuksen reformin toimeenpanon tuki

Opetushallitus tukee koulutuksen järjestäjiä ammatillisen koulutuksen reformin toimeenpanossa. Näiltä sivuilta löytyy tietoa ja tukimateriaalia mm. ammatillisten tutkintojen muutoksista, koulutuksen järjestämisestä, ammatilliseen koulutukseen hakeutumisesta, rahoituksesta ja tiedonkeruusta. Keskusteluun voi osallistua sosiaalisessa mediassa aihetunnisteella #reformintuki

Ajankohtaista

Opiskelijapalautekysymykset uudistuvat kahdeksi kyselyksi: Aloituskysely ja Päättökysely

Päätös palautekysymysten sisällöstä tehdään helmikuun aikana

Työelämätoimikuntien toiminta käyntiin

Opetushallitus on asettanut 39 työelämätoimikuntaa, joiden tehtävänä on omalta osaltaan varmistaa ammatillisen koulutuksen laatua ja osallistua sen kehittämiseen tutkintorakenteen, tutkintojen ja perusteiden kautta. Jokaisessa toimikunnassa on mukana opetusalan ja työelämän edustajia. Jäsenet on valittu työelämäjärjestöjen tekemien esitysten ja avoimen jäsenhaun perusteella.

Reformilähettiläiden verkosto tukemaan ammatillisen koulutuksen uudistusta

Ammatillisen koulutuksen reformin toimeenpanon tueksi perustetaan reformilähettiläiden verkosto. Verkoston 20 asiantuntijaa eri puolilta Suomea tukee opettajia ja muuta oppilaitoksen henkilökuntaa reformin käytännön toteutuksessa. Reformilähettilästoiminta on osa laajaa ammatillisen koulutuksen reformin toimeenpanon tukiohjelmaa, johon opetus- ja kulttuuriministeriö on varannut noin 60 miljoona euroa vuosille 2017–2020.

Uusia tutkintojen perusteita valmistunut ja lausunnolla

Opetushallitus on laatinut uudet tutkinnon perusteet kaikkiin ammatillisiin perustutkintoihin sekä moniin ammatti- ja erikoisammattitutkintoihin

Määräys todistuksiin ja niiden liitteisiin merkittävistä tiedoista voimaan

Opetushallituksen määräys koskee todistusta koko tutkinnon suorittamisesta, todistusta suoritetuista tutkinnon osista, todistusta tutkintokoulutukseen osallistumisesta sekä todistuksia valmentavan koulutuksen suorittamisesta, siihen osallistumisesta ja muuhun ammatilliseen koulutukseen osallistumisesta.

Valtakunnalliset opiskelijapalautekyselyt uudistuvat - anna palautetta 19.1. mennessä

Valtakunnallisia opiskelijapalautekyselyjä uudistetaan parhaillaan kahdeksi uudeksi kyselyksi: Aloituskysely ja Päättökysely. Ammatillisen koulutuksen järjestäjät voivat antaa palautetta kyselyluonnoksista 19.1. asti.

Hankerahoituksella osaamisperusteisuuden edistämiseen ja jakamiseen

Nyt jaettavilla avustuksilla edistetään toimintakulttuuriin ja osaamisperusteisuuteen liittyvien hyvien toimintamallien ja -tapojen kehittämistä ja avointa jakamista sekä koulutuksen järjestäjien omassa organisaatiossa että koulutuksen järjestäjien välillä. Avustukset ovat osaa opetus- ja kulttuuriministeriön reformin toimeenpanon tukemiseksi kohdentamaa 60 miljoonan euron tukipakettia.

Infotilaisuus ammatillisen koulutuksen koulutusviennistä 10.1.2018

Tervetuloa kuulemaan, miten ammatilliset koulutusvientikokeilut ovat edenneet ja miten tutkintovienti jatkossa toimii. Tilaisuutta voi seurata joko paikan päällä tai verkon kautta. Ilmoittaudu mukaan 3.1.2018 – myös siinä tapauksessa, että osallistut etänä.

Valtionavustukset ammatillisen koulutuksen reformilähettilästoimintaan

Opetus- ja kulttuuriministeriö on suunnannut valtion talousarvioon sisältyvistä määrärahoista 110 000 euroa myönnettäväksi valtionavustuksena reformilähettilästoimintaan.

Näytä kaikki

© Opetushallitus, Hakaniemenranta 6, PL 380, 00531 Helsinki, puhelin 029 533 1000, faksi 029 533 1035 etunimi.sukunimi@oph.fi | Tulosta
16.02.2018