Laadunhallinnan tuki

Materiaalia laadunhallintajärjestelmien itsearviointitulosten käyttöön

Jyväskylässä työstetty pohja itsearvioinnin tulosten vertailuun suhteessa hyväksyttyyn tasoon. Pohjaan voi syöttää omat kysymyskohtaiset tuloksensa ja saada niistä saman tien grafiikan näkyville.

Arvioinnissa käytetty kriteeristö ja laaturyhmän määrittämät kriteerikohtaiset raja-arvot toimivalle laadunvarmistusta ja laadun jatkuvaa kehittämistä tukevalle järjestelmälle.

Ammatillisen koulutuksen järjestäjien itsearviointien tulokset, jotka julkaistiin 12.6.2015.

Karvin raportti arvioinnin tuloksista

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) julkaisi 3.11.2015 raportin arvioinnin tuloksista. Sen mukaan suurella osalla ammatillisen koulutuksen järjestäjistä (71 %) on toimiva laadunhallintajärjestelmä. Koulutuksen järjestäjien välillä on eroja omistaja- ja oppilaitostyypeittäin sekä laadunhallinnan kehittämisen keston mukaan.

Ajankohtaista

Laatustrategian tuki 2015 valtionavustusta saaneiden hankkeiden päätösseminaari 30.11. -1.12.

Tervetuloa kehittämään ammatillisen koulutuksen laadunhallintaa ja tutustumaan hyviin käytäntöihin!

Katsaus vuosien 2000-2014 ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailuihin

Opetushallitus on koonnut katsauksen vuosien 2000-2014 ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailuihin.

Arviointituloksista kehittämiseen - työseminaarit 2015

Opetushallitus järjesti yhdessä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa koulutuksen järjestäjille kuusi alueellista työseminaaria. Seminaarien materiaalit löytyvät täältä.