Laadunhallinnan tuki

Ajankohtaista

Kansallisen laatuverkoston kokoontuminen 5.10.2016

Kansallisen laatuverkoston seuraava kokoontuminen on Omnian ammattiopistossa 5.10.2016. Ohessa on päivän ohjelma ja ilmoittautumislinkki.

Kansallisen laatuverkoston kokoontuminen 18.4.2016

Kansallisen laatuverkoston tapaaminen oli Ahlmanin ammatti- ja aikuisopistolla.

Katsaus vuosien 2000-2014 ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailuihin

Opetushallitus on koonnut katsauksen vuosien 2000-2014 ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailuihin. Katsauksessa on tietoa laatupalkintokilpailun tavoitteista, hakijoiden ja voittajien määristä sekä tiivistelmät vuosina 2008-2014 voittaneiden paluteraporteista. Lisäksi laatupalkinnon voittajien tuloksia tarkastellaan suhteessa vuonna 2015 toteutettuun laadunhallintajärjestelmien itsearviointiin.

Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailu 2016 on käynnistynyt

Lisätietoa vuoden 2016 laatupalkintokilpailusta sekä kilpailun esite löytyvät alasivulta Laatupalkinnot.

Informaatiotilaisuus ammatillisen koulutuksen vuoden 2016 laatupalkintokilpailusta 8.4.2016

Opetushallitus järjesti perjantaina 8.4.2016 klo 9.30 – 12.00 informaatiotilaisuuden, jossa esiteltiin ammatillisen koulutuksen laatupalkintoa 2016 ja sen hakemista.

Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailun teemat vuosille 2016 - 2018 ja ammatillisen koulutuksen laadunhallintajärjestelmien itsearviointien jatkaminen

Opetus- ja kulttuuriministeri on vahvistanut ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailun teemat vuosille 2016 -2018 sekä päättänyt laadunhallintajärjestelmien itsearviointien jatkamisesta.

Laatupalkintokilpailun teemat

2016 Osaamisperusteisuus ja asiakaslähtöisyys

Ammatillisen koulutuksen reformin tavoitteena on osaamisperusteinen ja asiakaslähtöinen ammatillinen koulutus. Tavoitteen nostamisella tämän vuoden laatupalkinnon teemaksi korostetaan näiden kehittämisen tärkeyttä koulutuksen järjestäjän kaikissa toiminnoissa ja koko organisaation tasolla. Teeman puitteissa arvioidaan osaamisperusteisuuden ja asiakaslähtöisyyden toteutumista laadunhallinnassa, koulutuksen järjestäjän koko toiminnassa kaikilla organisaation tasoilla ja osana laadunhallintajärjestelmää.

2017 Tiedolla johtaminen

2018 Opiskelijoiden ja henkilöstön hyvinvointi

Laadunhallintajärjestelmien seuraava itsearviointi vuonna 2019

Laadunhallinnan jatkuvan parantamisen varmistamiseksi jatketaan laadunhallintajärjestelmien kriteeriperustaista itsearviointia kolmen vuoden välein kuitenkin siten, että seuraava itsearviointi tehdään vuonna 2019. Itsearvioinnissa käytetään vuoden 2015 itsearvioinnin kriteeristöä, joka uudistetaan vastaamaan ammatillisen koulutuksen reformin mukaista ammatillisen koulutuksen kokonaisuutta.

Laatupalkintokilpailu vuonna 2019

Vuoden 2019 ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailussa tarkastellaan koulutuksen järjestäjän laadunhallintajärjestelmää kokonaisvaltaisesti. Itsearvioinnin yhteydessä järjestetään sen tuloksiin perustuva laatupalkintokilpailu, jossa järjestäjä voi hakea laatupalkintoa joko toimivan, erinomaisella tasolla olevan laadunhallintajärjestelmän tai laadunhallintajärjestelmän tuloksellisen kehittämisen perusteella.

Materiaalia laadunhallintajärjestelmien itsearviointitulosten käyttöön

Alla on käyttöönne Jyväskylässä työstetty pohja itsearvioinnin tulosten vertailuun suhteessa hyväksyttyyn tasoon. Pohjaan voi syöttää omat kysymyskohtaiset tuloksensa ja saada niistä saman tien grafiikan näkyville.

Ohessa on arvioinnissa käytetty kriteeristö ja laaturyhmän määrittämät kriteerikohtaiset raja-arvot toimivalle laadunvarmistusta ja laadun jatkuvaa kehittämistä tukevalle järjestelmälle.

Ohessa on linkki ammatillisen koulutuksen järjestäjien itsearviointien tuloksiin, jotka julkaistiin 12.6.2015.

Karvin raportti arvioinnin tuloksista

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) julkaisi 3.11.2015 raportin arvioinnin tuloksista. Sen mukaan suurella osalla ammatillisen koulutuksen järjestäjistä (71 %) on toimiva laadunhallintajärjestelmä. Koulutuksen järjestäjien välillä on eroja omistaja- ja oppilaitostyypeittäin sekä laadunhallinnan kehittämisen keston mukaan.

Arviointituloksista kehittämiseen - työseminaarit

Opetushallitus järjesti yhdessä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa koulutuksen järjestäjille kuusi alueellista työseminaaria. Työseminaarien tavoitteena oli tukea ammatillisen koulutuksen järjestäjiä arviointitulosten pohjalta tapahtuvassa kehittämisessä ottaen huomioon toimintaympäristössä samanaikaisesti tapahtuvat muutokset. Työseminaari tarjosi myös tilaisuuden laadunhallinnan hyvien käytäntöjen tunnistamiselle ja jakamiselle.

9.11.2015 Turku

10.11.2015 Oulu

19.11.2015 Jyväskylä (aamupäivän osuutta on mahdollisuus seurata myös netin välityksellä)

25.11.2015 Joensuu

26.11.2015 Helsinki

16.12.2015 Vaasa (kaksikielinen tilaisuus)

 

Lisää aiheesta