Laadunhallinnan tuki

Kaikilla ammatillisen koulutuksen järjestäjillä tulee olla toimiva laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukeva järjestelmä, joka kattaa kaikki ammatillisen koulutuksen järjestämisen muodot mukaan lukien työpaikoilla tapahtuvan oppimisen.

Osaamisperusteisuuden ja asiakaslähtöisyyden hyvät käytännöt tutuiksi 23.1.2017

Tilaisuuden tavoitteena on perehtyä ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailussa 2016 menestyneiden koulutuksen järjestäjien osaamisperusteisuuteen ja asiakaslähtöisyyteen liittyviin hyviin käytäntöihin sekä vuoden 2016 lopussa päättyvien osaamisperusteisuuteen liittyvien valtionavustushankkeiden tuloksiin oman kehittämistoiminnan tueksi.

Tilaisuuden materiaalit löydät täältä.