Laadunhallinnan tuki

Kaikilla ammatillisen koulutuksen järjestäjillä tulee olla toimiva laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukeva järjestelmä, joka kattaa kaikki ammatillisen koulutuksen järjestämisen muodot mukaan lukien työpaikoilla tapahtuvan oppimisen.

Osallisuus ja vaikuttamismahdollisuudet laadunhallinnassa webinaari

Osana valtionavustusta saaneen Hyvin tekemistä länteen 2017 -hankkeen toimintaa järjestettiin webinaari 18.9.2017. Webinaarissa käsiteltiin henkilöstön, opiskelijoiden sekä työelämän mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa organisaatioiden laadunhallintaan.

Tilaisuuden nauhoite.