Laadunhallinnan tuki

Kaikilla ammatillisen koulutuksen järjestäjillä tulee olla toimiva laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukeva järjestelmä, joka kattaa kaikki ammatillisen koulutuksen järjestämisen muodot mukaan lukien työpaikoilla tapahtuvan oppimisen.

Päivitetty itsearviointikriteeristö

Ammatillisen koulutuksen laadunhallintajärjestelmien itsearvioinnin kriteerit löytyvät täältä.