Ammatillisen koulutuksen laatupalkinnot

Katsaus vuosien 2000-2014 ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailuihin

Opetushallitus on koonnut katsauksen vuosien 2000-2014 ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailuihin. Katsauksessa on tietoa laatupalkintokilpailun tavoitteista, hakijoiden ja voittajien määristä sekä tiivistelmät vuosina 2008-2014 voittaneiden paluteraporteista. Lisäksi laatupalkinnon voittajien tuloksia tarkastellaan suhteessa vuonna 2015 toteutettuun laadunhallintajärjestelmien itsearviointiin.

Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailu 2017

Ammatillisen koulutuksen tuloksellisuusrahoituksen osana myönnettävä laatupalkinto jaetaan vuonna 2017 opetus- ja kulttuuriministeriön päättämän teeman pohjalta. Vuoden 2017 ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailun teemana on tiedolla johtaminen. Ammatillisen koulutuksen reformi korostaa tietoperusteisuutta kehittämisen ja päätöksenteon pohjana. Tavoitteen nostaminen tämän vuoden laatupalkinnon teemaksi korostaa sen kehittämisen tärkeyttä koulutuksen järjestäjän kaikissa toiminnoissa ja koko organisaation tasolla.

Informaatiotilaisuus ammatillisen koulutuksen vuoden 2017 laatupalkintokilpailusta

Opetushallitus järjesti 1.3.2017 informaatiotilaisuuden, jossa esiteltiin ammatillisen koulutuksen laatupalkintoa 2017 ja sen hakemista, alla tilaisuuden esitykset.

Lisätietoja kilpailusta antavat opetusneuvos Leena Koski, puh. 029 533 1106, sähköposti ja opetusneuvos Riikka Vacker, puh. 029 533 1215, sähköposti

Laatupalkintokilpailussa palkitut 2016

Kauppiaitten kauppaoppilaitos, MERCURIA

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä

Tampereen aikuiskoulutuskeskus

Kunniamaininta

Pop & Jazz Konservatorio

Informaatiotilaisuus ammatillisen koulutuksen vuoden 2016 laatupalkintokilpailusta

Opetushallitus järjesti perjantaina 8.4.2016 informaatiotilaisuuden, jossa esiteltiin ammatillisen koulutuksen laatupalkintoa 2016 ja sen hakemista. Alla tilaisuuden esitykset.

Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailun teemat vuosille 2016 - 2018 ja ammatillisen koulutuksen laadunhallintajärjestelmien itsearviointien jatkaminen

Opetus- ja kulttuuriministeri on vahvistanut ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailun teemat vuosille 2016 -2018 sekä päättänyt laadunhallintajärjestelmien itsearviointien jatkamisesta.

Laatupalkintokilpailun teemat

2016 Osaamisperusteisuus ja asiakaslähtöisyys

Ammatillisen koulutuksen reformin tavoitteena on osaamisperusteinen ja asiakaslähtöinen ammatillinen koulutus. Tavoitteen nostamisella tämän vuoden laatupalkinnon teemaksi korostetaan näiden kehittämisen tärkeyttä koulutuksen järjestäjän kaikissa toiminnoissa ja koko organisaation tasolla. Teeman puitteissa arvioidaan osaamisperusteisuuden ja asiakaslähtöisyyden toteutumista laadunhallinnassa, koulutuksen järjestäjän koko toiminnassa kaikilla organisaation tasoilla ja osana laadunhallintajärjestelmää.

2017 Tiedolla johtaminen

2018 Opiskelijoiden ja henkilöstön hyvinvointi

Laadunhallintajärjestelmien seuraava itsearviointi vuonna 2019

Laadunhallinnan jatkuvan parantamisen varmistamiseksi jatketaan laadunhallintajärjestelmien kriteeriperustaista itsearviointia kolmen vuoden välein kuitenkin siten, että seuraava itsearviointi tehdään vuonna 2019. Itsearvioinnissa käytetään vuoden 2015 itsearvioinnin kriteeristöä, joka uudistetaan vastaamaan ammatillisen koulutuksen reformin mukaista ammatillisen koulutuksen kokonaisuutta.

Laatupalkintokilpailu vuonna 2019

Vuoden 2019 ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailussa tarkastellaan koulutuksen järjestäjän laadunhallintajärjestelmää kokonaisvaltaisesti. Itsearvioinnin yhteydessä järjestetään sen tuloksiin perustuva laatupalkintokilpailu, jossa järjestäjä voi hakea laatupalkintoa joko toimivan, erinomaisella tasolla olevan laadunhallintajärjestelmän tai laadunhallintajärjestelmän tuloksellisen kehittämisen perusteella.

Laatupalkintokilpailu 2000-2014

Opetushallitus järjesti vuosina 2000–2014 yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailun. Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi laatupalkintoja osana ammatillisen koulutuksen tuloksellisuusrahoitusta. Laatupalkinto jaettiin ensimmäisen kerran vuonna 2001.

Laatupalkinto myönnettiin tunnustuksena toiminnan, sen jatkuvan kehittämisen ja tulosten laadusta sekä esimerkillisestä työstä ammatillisen koulutuksen kehittämisessä. Laatupalkinnon myöntäminen pohjautui ennalta määriteltyihin kriteereihin perustuvaan toiminnan arviointiin. Vuosittain jaettiin enintään neljä laatupalkintoa sekä harkinnan mukaan kunniamainintoja erityisansioista erityisteemassa tai yksittäisellä arviointialueella. Palkintosumma oli tarkoitettu käytettäväksi koulutuksen järjestäjän toiminnan kehittämiseen.

Laatupalkinnon tarkoituksena oli tukea ja kannustaa ammatillisen koulutuksen järjestäjiä ja organisaatioita perustehtäviin liittyvään jatkuvaan laadun arviointiin ja kehittämiseen. Tavoitteena oli löytää parhaita käytäntöjä myös muiden organisaatioiden oppimisen perustaksi. Lisäksi laatupalkinnon kohteet ja kriteerit olivat pohjana koulutuksen järjestäjän oman toiminnan jatkuvassa arvioinnissa. Laatupalkintojen avulla pyrittiin myös edistämään ammatillisen koulutuksen tunnettavuutta, vetovoimaisuutta, arvostusta ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Vuosittaisilla painopistealueilla kiinnitettiin huomioita erilaisiin koulutuspoliittisesti tärkeisiin erityisteemoihin.