Yhteyspisteen projekti 2016

Laadunhallinnan yhteyspisteen projektin 2016 (Action Grant 2016 – Support to the European Quality Assurance in Vocational Education and Training National Reference Points (EQAVET NRP) Decision number – 2016 – 0776 / 001 – 001 Project Nr 574310-EPP-1-2016-1-FI-EPPKA3-EQAVET-NRP) tavoitteena on ollut tukea ammatillisen koulutuksen laadunhallinnan kehittämistä reformin suuntaisesti.