Ohjeita koulutuksen ja varhaiskasvatuksen järjestämiseen

Opetushallitus tukee koulutuksen järjestäjiä
erilaisilla ohjeistuksilla.

Työpaikkaohjaajien kouluttamiseen liittyvä ohje on ilmestynyt 27.8.2012

Ohje on tarkoitettu työpaikkaohjaajien kouluttajien käyttöön. Kyseessä on suositus, ei määräys. Opetushallitus suosittelee, että mahdollisimman moni työpaikkaohjaajana toimiva voisi osallistua työpaikkaohjaajien koulutukseen. Työpaikkaohjaajakoulutus edistää työelämässä toimivien valmiuksia toimia ohjaajina ja kehittää työtään. Koulutus soveltuu sekä työpaikkaohjaajien että oppisopimuskoulutuksen työpaikkakouluttajien kouluttamiseen.

Lisätietoja

Työpaikkaohjaajien koulutus 3 ov -ohje