Ohjeita koulutuksen ja varhaiskasvatuksen järjestämiseen

Opetushallitus tukee koulutuksen järjestäjiä
erilaisilla ohjeistuksilla.

Uudistettu Ammatillisten perustutkintojen perusteiden toimeenpano ammatillisessa peruskoulutuksessa -opas on julkaistu 9.7.2015

Opas on täysin uudistettu 2014 ja 2015 voimaan tulleiden säädös- ja määräysmuutosten pohjalta. Oppaassa on kaksi osaa: ammatillisia perustutkintoja koskevat säädökset ja määräykset ja perustutkintojen perusteiden toimeenpano. Opas soveltuu perustutkintojen perusteiden mukaisen koulutuksen järjestämisen ja perusteiden laadukkaan toimeenpanon tueksi.