Kuljettajakoulutuksen tutkinnot ja todistukset

Tutkinnot

Tutkinnot, joita kuljettajien ammattipätevyyssäädökset koskevat ja niihin liittyvät Opetushallituksen yhteyshenkilöt

Timo Repo

 • logistiikan perustutkinto, kuljetuspalvelujen koulutusohjelma/osaamisala (autonkuljettaja, yhdistelmä-ajoneuvonkuljettaja, linja-autonkuljettaja)
 • logistiikan perustutkinto, lentoasemapalvelujen koulutusohjelma /osaamisala (lentoasemahuoltaja)
 • lentoasemapalvelujen ammattitutkinto
 • linja-autonkuljettajan ammattitutkinto
 • yhdistelmäajoneuvonkuljettajan ammattitutkinto

Arto Pekkala ja Raili Laasonen

 • rakennusalan perustutkinto, maarakennuskoneenkuljetuksen koulutusohjelma/osaamisala (maarakennuskoneenkuljettaja)
 • maarakennusalan ammattitutkinto

Marjatta Säisä

 • metsäalan perustutkinto, metsäkonealan koulutusohjelma/osaamisala, metsäkoneenkuljettaja (puutavara-auton kuljetuksen koulutus)
 • puutavaran autokuljetuksen ammattitutkinto

Markku Karkama

 • merenkulkualan perustutkinto

Minna Bálint

 • liiketalouden perustutkinto
 • liiketalouden, kaupan ja hallinnon alan näyttötutkinnot

Anne Liimatainen

 • luonto- ja ympäristöalan perustutkinto
 • luonto- ja ympäristöalan näyttötutkinnot

Kati Lounema

 • luonto- ja ympäristöalan näyttötutkinnot

Todistusmääräykset

Opetushallitus on hyväksynyt määräyksellä 7.1.2009 nro 2/011/2009 todistuksen ammatillisesta kuljettajakoulutuksesta 3.11.2008 alkaen toistaiseksi käytettäväksi.

Todistus on hyväksymisasiakirja perustason ammattipätevyyskoulutuksen aloittamisesta.

Todistus ammatillisesta kuljettajakoulutuksesta, määräys (pdf)
Todistusmalli (rtf)

Lisätietoja: yli-insinööri Timo Repo, 029 533 1183

Luentomateriaalit

20.11.2012

T. Repo, OPH: Ammattipätevyysseminaari (pdf)
E. Honkanen, Lapin AO: Ohjeita näyttötutkintoperusteisessa koulutuksessa (pdf)
- linkit esityksessä 3 Koulutuskeskushyväksynnän hakeminen ja suunnitelman mukainen toiminta
-- Kuljetusalan tutkintotoimikunnan ohjeet (pdf)
-- Maarakennus- ja kivialan tutkintotoimikunnan ohjeet (pdf)
-- Metsäalan tutkintotoimikunnan ohjeet (pdf)
-- OPS kuorma-autonkuljettajat 280 h* (pdf)
-- OPS kuorma-autonkuljettajat 140 h* (pdf)
-- OPS kuorma-autonkuljettajat laajennus 70 h* (pdf)
-- OPS kuoma-autonkuljettajat laajennus 35 h* (pdf)
-- OPS linja-autonkuljettajat 280 h* (pdf)
-- OPS linja-autonkuljettajat 140 h* (pdf)
-- OPS linja-autonkuljettajat laajennus 70 h* (pdf)
-- OPS linja-autonkuljettajat laajennus 35 h* (pdf)
-- OPS maarakennus* (pdf)
-- OPS metsä* (pdf)
-- Koulutuksen järjestämislupa (pdf)
-- OPS kaikki tutkintonimikeet ja tuntimäärät JAO* (pdf)
-- OKM: kirje 24.2.2012 nro 10/531/2012 koulutuksen järjestäjille (pdf)
--- OKM: Hakemuksen liitteen ohje (pdf)
--- OKM: hakemus liitteineen (xls)
-- Ammattipätevyyskoulutuksesta vastaavan johtajan nimeäminen* (pdf)
-- Logistiikan perustutkinto 2009 (pdf)
-- Metsäalan perustutkinto 2009 (pdf)
-- Rakennusalan perustutkinto 2009 (pdf)
-- Logistiikan pt: Toteuttamissuunnitelma kuorma-auton tavarakuljetusten hallinnasta* (pdf)
-- Logistiikan pt: Toteuttamissuunnitelma kuoma-autonkuljetuksista* (pdf)
-- Logistiikan pt: Toteuttamissuunnitelma yhdistelmäajoneuvokuljetuksista* (pdf)
-- Logistiikan pt: Toteuttamissuunnitelma linja-auton tavarankuljetusten hallinnasta* (pdf)
-- Logistiikan pt: Toteuttamissuunnitelma linja-autokuljetuksista* (pdf)
-- Logistiikan pt: Toteuttamissuunnitelma kuljetusalan perustason ammattipätevyydestä* (pdf)
- linkit esityksessä 4 Tutkintoon sijoitettu kuljetusalan perustason ammattipätevyys
-- Ammattipätevyyden osoittaminen/hakuohje* (pdf)
-- Lapin ammattiopisto: Esimerkki ammattipätevyyskysymyksistä* (pdf)
-- Jyväskylän ammattiopisto: Esimerkki ammattipätevyyskysymyksistä* (pdf)
-- Todistus suoritetuista opinnoista - Trafi-lomake 1706 (pdf)
-- Ammattipätevyysopintojen henkilökohtaistaminen (pdf)
-- Lapin ammattiopisto: Henkilökohtainen tuntiseurantamalli* (pdf)
-- Jyväskylän ammattiopisto: Henkilökohtainen tuntiseurantamalli* (pdf)
-- Jyväskyln ammattiopisto, logistiikka: Henkilökohtainen tuntiseurantamalli* (pdf)
-- Tampereen ammattiopisto: Yksinkertainen tuntiseurantamalli 1* (pdf)
-- Tampereen ammattiopisto: Yksinkertainen tuntiseurantamalli 2* (pdf)
-- Tuntiseurantmalli laskurilla* (pdf)
-- Logistiikan perustutkinto: Autonkuljettaja* (pdf)
-- Logistiikan perustutkinto: Linja-autonkuljettaja* (pdf)
-- Logistiikan perustutkinto: Yhdistelmäajoneuvonkuljettaja* (pdf)
-- Metsäalan perustutkinto: Metsäkoneenkuljettaja* (pdf)
-- Rakennusalan perustutkinto: Maarakennuskoneenkuljettaja* (pdf)
-- Malli integroimisesta (kaikki tutkintonimikkeet)* (xls)
-- OPH: Hyväksymisasiakirja (pdf)
-- TRAFI: Kurssi-ilmoitus
-- TRAFI: Raskaiden luokkien paikkakunnat (pdf)
- linkit esityksessä 7 Integroinnin toteutus
-- malli Ammattipätevyysopinjen sijoittaminen valtakunnallisissa tutkinnon perusteissa (pdf)
-- malli Ammattipätevyysopintojen sijoittamisesta kouluittaisiin tutkinnonosasuunnitelmiin tutkinnoissa
--- autonkuljettaja
--- linja-autonkuljettaja
--- yhdistelmäajoneuvonkuljettaja
--- metsäkoneenkuljettaja
--- maarakennuskoneekuljettaja
-- malli Tuntisuunnittelutyökalujen taulukosta eri ammattipätevyysaiheiden tuntimääristä (xls)

E. Honkanen, Lapin AO: Ohjeita opetussuunnitelmaperusteisessa koulutuksessa (pdf)