Koulun uskonnollisten tilaisuuksien järjestämistä koskeva ohje

Ohjeessa kuvataan, miten Suomen perustuslakiin (731/1999) sisältyvät säännökset sivistyksellisistä oikeuksista ja uskonnonvapaudesta tulee ottaa huomioon ammatillisten oppilaitosten järjestäessä juhlia ja uskonnollisia tilaisuuksia. Ohjeen tarkoituksena on varmistaa mainittujen perusoikeuksien toteutuminen sekä edistää suvaitsevaisuutta ja moniarvoisuutta ammatillisissa oppilaitoksissa.

Koulutuksen järjestäjät vastaavat ensisijassa juhlien ja uskonnollisten tilaisuuksien järjestämisestä ja niihin liittyvistä menettelytavoista säännösten edellyttämällä tavalla.