Ammattikirja

Oppilaitokset tilaavat numeroidut ammattikirjat ja tyhjät tarra-arkit Gemalto Oy:ltä ja täyttävät ne alla olevien täyttämisohjeiden mukaisesti.

Ammattikirjojen ja tarrojen tilaaminen

Ammattikirjaa voivat käyttää kaikki koulutusalat. Oppilaitokset tilaavat Gemalto Oy:ltä numeroidut, mutta muuten yksilöimättömät ammattikirjat ja tyhjät tarra-arkit. Yhdessä tarra-arkissa on aina neljä tarraa.

Ammattikirjat 12,00 € / kpl
toimitetaan postitse ja laskutetaan erikseen

 • postituksen hinta ei sisälly tuotteen hintaan.

Ammattikirjatarrat

 • minimitilausmäärä 20 arkkia / tilaus 32,00 € / tilaus
 • tarrojen lisäarkit + 1,60 € / kpl
 • toimitetaan postiennakolla
 • postituksen hinta ei sisälly tuotteen hintaan

Hintoihin lisätään alv 22 %

Tilaukset voi tehdä joko sähköpostilla aso(at)gemalto.com (tilauksen otsikoksi ”Ammattikirja”) tai postitse

Ammattikirja
Gemalto Oy
PL 31
01741 Vantaa

Tilauksesta tulee käydä ilmi seuraavat tiedot:

Tilaajan nimi
Toimitusosoite
Tilattava(t) tuotteet
Kappalemäärä(t)
Laskutusosoite, mikäli eri kuin toimitusosoite
Toimitusaika on 5 graafisen teollisuuden työpäivää.

Ammattikirjojen ja tarrojen täyttäminen

 1. Yksilöintitarra
 2. Näyttötutkintotarra
 3. Näyttötutkinnon osat tarra
 4. Koulutustutkintotarra opetussuunnitelmaperusteisesti suoritetuille tutkinnoille
 5. Koulutustutkinnon osat tarra opetussuunnitelmaperusteisesti suoritetuille tutkinnoille
 6. Muut koulutukset ja pätevyydet - tarra
  (Valitsemalla Tarra 1, 2, 3 tai 4 voit tulostaa arkilta tarvittaessa vain yhden tarran kerrallaan)

1. Yksilöintitarra

Täytettävät pdf-tarrapohjat: Yksilöintitarra | Tarra 1 | Tarra 2 | Tarra 3 | Tarra 4

Nro/Nr/No: kirjoitetaan kyseisen ammattikirjan numero esim. 52877
Sukunimi/Efternamn/Surname: kirjoitetaan sukunimi esim. Kirjanmaa
Etunimet/Förnamn/Fornames: kirjoitetaan etunimet esim. Anna Minna Maila
Syntymäaika/Födelsedatum/Date of birth: kirjoitetaan muodossa pp.kk.vvvv esim. 02.05.1973
Tunnus/Kod/Code: kirjoitetaan henkilötunnuksen loppuosa muodossa -nnnn esim. -632T
Nimikirjoitus/Namnteckning/Signature: ammattikirjan haltijan nimikirjoitus

Ammattikirjan haltijan valokuva kiinnitetään tarran vasempaan alanurkkaan ja alariville tulee ammattikirjan haltijan nimikirjoitus. Tarra kiinnitetään ensimmäisen sivun vasemmalle puolelle ja vedetään kylmälaminointikalvo tarran päälle. Aukeaman oikealla puolella on teksti TÄMÄN AMMATTIKIRJAN ON HYVÄKSYNYT OPETUSHALLITUS.

2. Näyttötutkintotarra

Täytettävät pdf-tarrapohjat: Näyttötutkintotarra | Tarra 1 | Tarra 2 | Tarra 3 | Tarra 4

Nro/Nr/No: kirjoitetaan kyseisen ammattikirjan numero esim. 52877
Nimi/Namn/Name: kirjoitetaan ensimmäiselle riville sukunimi ja toiselle riville etunimet esim. Kirjanmaa
Anna Minna Maila: Tutkinto/Examen/Qualification kirjoitetaan ensimmäiseksi tutkinnon nimi suomeksi, sen jälkeen uudelle riville ruotsiksi ja viimeiseksi uudelle riville englanniksi.
Tutkinnon järjestäjä/Examens arrangör/The organiser of qualification: kirjoitetaan sen tutkinnon järjestäjän nimi, joka on järjestänyt tutkinnon ja tehnyt järjestämissopimuksen tutkintotoimikunnan kanssa kyseisestä tutkinnosta.
Aika/Datum/Date: kirjoitetaan tutkintotodistuksessa oleva päivämäärä muodossa pp.kk.vvvv esim. 19.01.2007
Allekirjoitus/Underskrift/Signature: allekirjoittaa henkilö, jolle tutkinnon järjestäjä on antanut nimenkirjoitusoikeuden

Näyttötutkintotarra kiinnitetään ensimmäisen tyhjän aukeaman vasemmalle puolelle. Tutkintojen nimet suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi ovat ohessa. HUOM. Näyttötutkintotarran lisäksi tulee aina kiinnittää näyttötutkinnon osat tarra.

3. Näyttötutkinnon osat -tarra

Täytettävät pdf-tarrapohjat: Näyttötutkinnon osat -tarra | Tarra 1 | Tarra 2 | Tarra 3 | Tarra 4

Nro/Nr/No: kirjoitetaan kyseisen ammattikirjan numero esim. 52877
Nimi/Namn/Name: kirjoitetaan ensimmäiselle riville sukunimi ja toiselle riville etunimet esim. Kirjanmaa Anna Minna Maila
Tutkinto/Examen/Qualification: kirjoitetaan tutkinnon nimi suomeksi tai ruotsiksi
Osaamisala/Kompetensområde/Competence area: kirjoitetaan mahdollinen osaamisala suomeksi tai ruotsiksi
Tutkinnon osat/Examens delar/Modules of qualification: kirjoitetaan suomeksi tai ruotsiksi kaikki tutkinnon osat, yhdelle riville yksi tutkinnon osa. Perustutkinnoissa arvosana 1-3 kirjoitetaan tutkinnon osan jälkeen.
Aika/Datum/Date: kirjoitetaan tutkintotodistuksessa oleva päivämäärä muodossa pp.kk.vvvv esim. 19.01.2007
Allekirjoitus/Underskrift/Signature: allekirjoittaa henkilö, jolle tutkinnon järjestäjä on antanut nimenkirjoitusoikeuden

Tutkinnon osat tarra kiinnitetään samalle aukeamalle kuin ko. tutkintotarra, mutta oikealle puolelle.

4. Koulutustutkintotarra

(käytetään opetussuunnitelmaperusteisesti suoritetuissa tutkinnoissa eli ns. nuorten koulutuksessa)

Täytettävät pdf-tarrapohjat: Koulutustutkintotarra | Tarra 1 | Tarra 2 | Tarra 3 | Tarra 4

Nro/Nr/No: kirjoitetaan kyseisen ammattikirjan numero esim. 52877
Nimi/Namn/Name: kirjoitetaan ensimmäiselle riville sukunimi ja toiselle riville etunimet esim. Kirjanmaa Anna Minna Maila
Tutkinto/Examen/Qualification: kirjoitetaan ensimmäiseksi tutkinnon nimi suomeksi, sen jälkeen uudelle riville ruotsiksi ja viimeiseksi uudelle riville englanniksi.
Koulutuksen järjestäjä/Utbildningsarrangören/ The organiser of education: kirjoitetaan sen koulutuksen järjestäjän nimi, joka on järjestänyt koulutuksen kyseiseen tutkintoon.
Aika/Datum/Date: kirjoitetaan tutkintotodistuksessa oleva päivämäärä muodossa pp.kk.vvvv esim. 19.01.2007
Allekirjoitus/Underskrift/Signature: allekirjoittaa henkilö, jolle koulutuksen järjestäjä on antanut nimenkirjoitusoikeuden

Koulutustutkintotarra kiinnitetään ensimmäisen tyhjän aukeaman vasemmalle puolelle. Tutkintojen nimet suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi ovat ohessa. HUOM. Koulutustutkintotarran lisäksi tulee aina kiinnittää koulutustutkinnon osat tarra.

5. Koulutustutkinnon osat -tarra

(käytetään opetussuunnitelmaperusteisesti suoritetuissa tutkinnoissa)

Täytettävät pdf-tarrapohjat: Koulutustutkinnon osat -tarra | Tarra 1 | Tarra 2 | Tarra 3 | Tarra 4

Nro/Nr/No: kirjoitetaan kyseisen ammattikirjan numero esim. 52877
Nimi/Namn/Name: kirjoitetaan ensimmäiselle riville sukunimi ja toiselle riville etunimet esim. Kirjanmaa Anna Minna Maila
Tutkinto/Examen/Qualification: kirjoitetaan tutkinnon nimi suomeksi tai ruotsiksi
Koulutusohjelma/Utbildningsprogrammet/Study programme: kirjoitetaan osaamisala suomeksi tai ruotsiksi
Tutkinnon osat/Examens delar/Modules of qualification: kirjoitetaan suomeksi tai ruotsiksi kaikki ammatilliset tutkinnon osat eli opintokokonaisuudet, yhdelle riville yksi tutkinnon osa. Perustutkinnoissa arvosana 1-3 kirjoitetaan tutkinnon osan jälkeen.
Aika/Datum/Date: kirjoitetaan tutkintotodistuksessa oleva päivämäärä muodossa pp.kk.vvvv esim. 19.01.2007
Allekirjoitus/Underskrift/Signature: allekirjoittaa henkilö, jolle koulutuksen järjestäjä on antanut nimenkirjoitusoikeuden

Koulutustutkinnon osat tarra kiinnitetään samalle aukeamalle kuin ko. koulutustutkintotarra, mutta oikealle puolelle.

6. Muut koulutukset ja pätevyydet

Täytettävät pdf-tarrapohjat: Muut koulutukset ja pätevyydet | Tarra 1 | Tarra 2 | Tarra 3 | Tarra 4

Nro/Nr/No: kirjoitetaan kyseisen ammattikirjan numero esim. 52877
Nimi/Namn/Name: kirjoitetaan ensimmäiselle riville sukunimi ja toiselle riville etunimet esim. Kirjanmaa Anna Minna Maila
Muut koulutukset ja pätevyydet/Övriga utbildningar och kvalifikationer/Other education and qualifications: kirjoitetaan esim. koulutuksen nimi tai pätevyys, laajuus, suoritusaika, järjestävä organisaatio. Tarrassa on näitä tietoja varten 12 riviä varattuna
Allekirjoitus/Underskrift/Signature: allekirjoittaa henkilö, jolle tutkinnon järjestäjä on antanut nimenkirjoitusoikeuden. Allekirjoittajat ovat aina organisaatiosta, jolla on järjestämissopimus tutkintotoimikunnan kanssa

Muut koulutukset ja pätevyydet -tarra kiinnitetään sivulle 10, seuraava tarra sivulle 11 jne. Sivut 8 ja 9 eli ensimmäinen tyhjä aukeama on varattu tutkintotarralle ja tutkinnon osat -tarralle. Jos ammattikirjaan on jo merkitty useampia tutkintoja, niin muut koulutukset ja pätevyydet -tarra kiinnitetään niiden jälkeen ensimmäiselle tyhjälle sivulle.