Henkilökohtaistamisen ja osaamisen arvioinnin laadun kehittämishankkeessa tuotettu materiaali tueksi omaan kehittämistyöhön

Julkaisu

Sujuvampaa henkilökohtaistamista - mallinnukset sähköiseen käyttöön (pdf)

Henkilökohtaistamisprosessin tietomallit

Esimerkki mallinnuksesta hakeminen ja ilmoittautuminen (pdf)
Esimerkki mallinnuksesta nayttotutkinnon suorittaminen (pdf)
Esimerkki mallinnuksesta nayttotutkintoon ja siihen valmistavaan koulutukseen hakeutuminen (pdf)
Esimerkki mallinnuksesta tarvittavan ammattitaidon hankkiminen (pdf)

Prosessikuvaukset

HEKO-hankkeen prosessit (pdf)
Hakeminen (pdf)
Näyttötutkintojen markkinointi (pdf)
VOS -päätös - koulutusesitys (ammatillinen lisäkoulutus) (pdf)
Hakeminen omaehtoiseen koulutukseen (pdf)
Tarjouspyyntö - hankintasopimus (Työvoimakoulutus) (pdf)
Hakeminen työvoimakoulutukseen (pdf)
Hakeminen ja hakeutuminen oppisopimus koulutukseen (pdf)
Soveltuvuuden arviointi (pdf)
Näyttötutkintoon ja siihen valmistavaan koulutukseen hakeutumisen henkilökohtaistaminen (pdf)
Näyttötutkinnon / tutkinnon osan suorittamisen henkilökohtaistaminen (pdf)
Ammattitaidon arviointi näyttötutkinnossa (pdf)
Tarvittavan ammattitaidon hankkimisen henkilökohtaistaminen (pdf)
Rikostaustaotteen pyytäminen ennen työssäoppimisjaksoa (pdf)
Rikostaustaotteen käsittely (pdf)
Näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen suunnittelu ja organisointi (pdf)
Erityinen tuki koulutuksen järjestämismuodoittain (pdf)
Erityinen tuki omaehtoisessa koulutuksessa (pdf)
Lisäohjaus työvoimakoulutuksessa (pdf)
Erityinen tuki oppisopimuksen tietopuolisissa opinnoissa (pdf)
AIPAL -palautteen ottaminen ja käsittely (pdf)
Benchmarking (pdf)

Lomakkeet

Arviointiesitys ammatti- ja erikoisammattitutkintoihin (pdf)
Arviointiesitys perustutkintoihin (pdf)
Haastattelulomake (pdf)
Hakijan oma arvio tutkintokohtaisista terveydentilan ja toimintakyvyn esteista oppisopimuskoulutuksessa (pdf)
Hakuilmoitus (pdf)
Hakulomake (pdf)
Henkilokohtainen tutkinnon osan suorittamissuunnitelma (pdf)
Henkilokohtaistamista koskeva asiakirja (pdf)
Suunnitelma erityisesta tuesta (pdf)
Tutkinnon suorittajan itsearviointi (pdf)

Muut materiaalit

Ammattitaidon arviointi sähköisissä järjestelmissä (pdf)
Arvioinnin laatukriteerit (pdf)
Erityinen tuki oppisopimuskoulutuksessa (pdf)
Henkilökohtaistamisen juurruttamisen malli ja välineet (pdf)
Itsearvioinnin ohjeistus tutkinnon suorittajalle (pdf)
Olemassa olevat hakeutumisvaiheen sähkoiset valineet (pdf)
Oppimisen arviointi nayttotutkintoon valmistavassa koulutuksessa (pdf)
Orientoituminen nayttotutkinnon suorittamiseen (pdf)
Orientoituminen näyttötutkintoon ja siihen valmistavaan koulutukseen hakeutumiseen (pdf)
Orientoituminen tarvittavan ammattitaidon hankkimiseen (pdf)
Tutkinnon suorittajan valmistautuminen tutkinnon osan suorittamiseen (pdf)
Tutkintokohtaisen valmistavan koulutuksen toteutussuunnitelman sisältömalli (pdf)

Tuotekorttivihkoset

Tuotekortti Audiovisuaalisen viestinnän AT (pdf)
Tuotekortti Bioenergia-alan AT (pdf)
Tuotekortti Elintarvikejalostajan AT (pdf)
Tuotekortti Hitsaajan AT (pdf)
Tuotekortti Kiinteistöpalvelujen PT (pdf)
Tuotekortti Kone- ja metallialan PT (pdf)
Tuotekortti Kotityö- ja puhdistuspalvelujen PT (pdf)
Tuotekortti Kotityöpalvelujen AT (pdf)
Tuotekortti Koulunkäynnin AT (pdf)
Tuotekortti Laitoshuoltajan AT (pdf)
Tuotekortti Leipurin AT (pdf)
Tuotekortti Levytekniikan AT (pdf)
Tuotekortti Liiketalouden PT (pdf)
Tuotekortti Matkailun ohjelmapalvelujen AT (pdf)
Tuotekortti Metsäalan PT (pdf)
Tuotekortti Metsämestarin EAT (pdf)
Tuotekortti Päihdetyön AT (pdf)
Tuotekortti Psykiatrisen hoidon EAT (pdf)
Tuotekortti Talotekniikan PT (pdf)
Tuotekortti Tarjoilijan AT (pdf)
Tuotekortti Tieto- ja viestintätekniikan PT (pdf)
Tuotekortti Työvalmennuksen EAT (pdf)
Tuotekortti Välinehuoltajan AT (pdf)
Tuotekortti Vanhustyön EAT (pdf)

AIPAL

AIPAL-palautejärjestelmän käytön tukeminen tiimeissä (pdf)
Ohje AIPAL-palautteen ottamisesta ja käsittelemisestä (pdf)
Oppilaitoskohtaiset kysymykset hakeutumisvaiheeseen (pdf)
Oppilaitoskohtaiset kysymykset tutkinnon suorittamisen ja
tarvittavan ammattitaidon hankkimisen vaiheeseen
(pdf)

Oppaat

Aikuisopiskelijan opas (pdf)
Arvioijan opas (pdf)
Henkilökohtaistaminen Pohjois-Karjalan aikuisopistossa (pdf)
Henkilökohtaistamisen opas (pdf)

Videot