Määräykset, ohjeet ja lomakkeet näyttötutkintojen järjestämiseksi

Näyttötutkintoja koskevat yleiset määräykset ja ohjeet

Lomakkeet näyttötutkinnon järjestäjille

Tarkista myös, onko tutkintotoimikunta antanut ohjeita näyttötutkintojen järjestämissopimukseen liittyvien lomakkeiden käytöstä (katso tutkintotoimikunnan kotisivut, Optima tai ole tarvittaessa yhteydessä tutkintotoimikuntaan).

Lomakkeet tutkintotoimikunnille