Muut tutkintoihin liittyvät säädökset

Eläinten lopetukseen liittyvät ammattitaitovaatimukset

Euroopan neuvosto on antanut asetuksen eläinten suojelusta lopetuksen yhteydessä. Lopetusasetuksessa säädetään muun muassa eläinten lopetuksia ja teurastuksia tekevien henkilöiden ammattitaitovaatimuksista ja kelpoisuustodistuksista. Asetuksen 21 artikla edellyttää, että tieto kelpoisuustodistuksen edellyttämän koulutuksen järjestäjistä on oltava julkisesti saatavilla.

Tuotantoeläinten lopetukseen liittyvät tutkinnot

Tuotantoeläinten lopetukseen liittyvät ammattitaitovaatimukset sisältyvät lihanjalostajan ammattitutkintoon (tutkinnon osa Teurastus) ja lihateollisuuden ammattitutkintoon (tutkinnon osat Punaisen lihan teurastaminen ja Siipikarjan teurastaminen).

Porojen lopettamisen ammattitaitovaatimukset sisältyvät porotalouden ammattitutkintoon (tutkinnon osa Poronteurastus ja porotuotteet) ja luonto- ja ympäristöalan perustutkintoon (tutkinnon osa Poronlihan jatkojalostus).

Maatalousalan perustutkinnossa turkistalouden osaamisalalla on ammattitaitovaatimuksena turkiseläinten lopettaminen (tutkinnon osa Turkiseläinten nahkonta).

Näyttötutkinnosta voi suorittaa tutkinnon osan, tutkinnon osia tai koko tutkinnon.

Eläinten lopetukseen liittyvän koulutuksen järjestäminen

Koulutuksen järjestäjät tekevät tutkintotoimikuntien kanssa sopimuksen näyttötutkintojen järjestämisestä. Näyttötutkintojen järjestäjät löytyvät: www.nayttotutkintohaku.fi. Pääsääntöisesti tutkinnon järjestäjät antavat myös tutkintoihin valmistavaa koulutusta.

Lisätietoja tuotantoeläinten lopettamisesta ja siihen liittyvästä lainsäädännöstä

 

Näyttötutkintojen hakupalvelu
Voit hakea näyttötutkintoja tutkinnon nimen tai opintoalan mukaan. Hakutuloksista löydät tutkinnon järjestäjät, joihin voit ottaa yhteyttä tutkinnon suorittamiseksi.

Nayttötutkintohaku