Erikoisammattitutkintojen perusteet

1.1.2015 ja sen jälkeen voimaan tulevat tutkintojen perusteet löytyvät ainoastaan sähköisenä Opetushallituksen ePerusteet -palvelusta.

Vanhempia perusteita, jotka ovat 1900-luvulta, voi tiedustella Opetushallituksen kirjaamosta .

Perusteet aakkosjärjestyksessä

ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVY

A

Aseseppämestarin erikoisammattitutkinto 1.1.2013
Audiovisuaalisen viestinnän erikoisammattitutkinto 1.1.2006
Autoalan myyjän erikoisammattitutkinto 1.7.2001
Autoalan työnjohdon erikoisammattitutkinto 1.7.2001
Autokorimestarin erikoisammattitutkinto 1.8.2015
Autokorimestarin erikoisammattitutkinto 15.10.2002
Automaalarimestarin erikoisammattitutkinto
1.8.2015
Automaalarimestarin erikoisammattitutkinto 15.10.2002
Automaatioyliasentajan erikoisammattitutkinto 1.5.2008
Automekaanikon erikoisammattitutkinto, 4.12.2017 I määräyskirje
Automekaanikon erikoisammattitutkinto 1.7.2001

B

Baarimestarin erikoisammattitutkinto 1.1.2005

C

D

Dieettikokin erikoisammattitutkinto 1.8.2016 I määräyskirje
Dieettikokin erikoisammattitutkinto
15.12.2005

E

Elintarviketekniikan erikoisammattitutkinto 1.2.2015
Elintarviketekniikan erikoisammattitutkinto 1.1.2005
Esitys- ja teatteritekniikan erikoisammattitutkinto 1.1.2017 I määräyskirje

F

Faktorin erikoisammattitutkinto 1.12.2006
Floristimestarin erikoisammattitutkinto 1.10.2014
Floristimestarin erikoisammattitutkinto 1.8.2006

G

Golfkenttämestarin erikoisammattitutkinto 1.4.2017 I määräyskirje
Golfkenttämestarin erikoisammattitutkinto
1.8.2007

H

Hevostalouden erikoisammattitutkinto 1.1.2018 I määräyskirje
Hierojan erikoisammattitutkinto 1.1.2013 I Oikaisu 25.2.2013 (kohta 2.2)
Hitsaajamestarin erikoisammattitutkinto 1.1.2005
Hiusalan erikoisammattitutkinto 1.12.2012

I

Ilmastointiasentajan erikoisammattitutkinto 1.9.2011
Isännöinnin erikoisammattitutkinto 1.8.2017 I määräyskirje

J

Jalkinealan erikoisammattitutkinto 1.1.2005
Jalometallialan erikoisammattitutkinto 1.1.2017 I määräyskirje
Johtamisen erikoisammattitutkinto 1.9.2011
- muutos 1.1.2013

K

Kaukolämpöyliasentajan erikoisammattitutkinto 1.1.2006
Kauneudenhoitoalan erikoisammattitutkinto 1.1.2012
Kaupan esimiehen erikoisammattitutkinto 1.5.2014
Kehitysvamma-alan erikoisammattitutkinto 1.4.2010
Kemianteollisuuden erikoisammattitutkinto 1.6.2003
Keruutuotetarkastajan erikoisammattitutkinto 1.8.1995
- muutos: uusi nimi Luonnontuotealan erikoisammattitutkinto 1.5.2012
Kiinteistöpalvelujen erikoisammattitutkinto 1.8.2013
Kipsimestarin erikoisammattitutkinto 1.1.2013
Kirjansitojamestarin erikoisammattitutkinto 1.8.2005
Koe-eläintenhoitajan erikoisammattitutkinto 15.11.2002
Kondiittorimestarin erikoisammattitutkinto 1.8.2016 I määräyskirje
Kondiittorimestarin erikoisammattitutkinto 1.4.2008
Koneenasentajamestarin erikoisammattitutkinto 1.8.204
Koneistajamestarin erikoisammattitutkinto 1.2.2002
Konesitojamestarin erikoisammattitutkinto 15.12.2004
Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen erikoisammattitutkinto 1.1.2012
Kultaajamestarin erikoisammattitutkinto 1.6.2015
Kultaajamestarin erikoisammattitutkinto 15.12.2008
Kunnossapidon erikoisammattitutkinto 1.1.2011 I Oikaisu 11.1.2013 (kohta 2.1)
Kylmämestarin erikoisammattitutkinto 1.1.2016 I määräyskirje
Kylmämestarin erikoisammattitutkinto
1.5.2014
Käsityömestarin erikoisammattitutkinto 1.3.2017 I määräyskirje
Käsityömestarin erikoisammattitutkinto 1.5.2010

L

Laivanrakennusalan erikoisammattitutkinto 1.7.2013
Laivasähkömestarin erikoisammattitutkinto 1.1.2014
Lasinpuhaltajamestarin erikoisammattitutkinto 1.10.2014
Lastinkäsittelyalan erikoisammattitutkinto 1.9.2009
Lattiamestarin erikoisammattitutkinto 1.7.2003
Laukku- ja nahkamestarin erikoisammattitutkinto 1.3.2002
Leipurimestarin erikoisammattitutkinto 1.8.2016 I määräyskirje
Leipurimestarin erikoisammattitutkinto 1.4.2008
Lentokonetekniikan erikoisammattitutkinto 1.9.2014
Levymestarin erikoisammattitutkinto 1.1.2009
Levytyömestarin erikoisammattitutkinto 1.4.2006
Liikenne-esimiehen erikoisammattitutkinto 1.4.2009
Liikenneopettajan erikoisammattitutkinto
1.4.2014
Liikuntapaikkamestarin erikoisammattitutkinto 1.1.2007
Lukkoseppämestarin erikoisammattitutkinto 1.8.2005
Luonnontuotealan erikoisammattitutkinto 1.4.2015
Luontokartoittajan erikoisammattitutkinto 1.8.2015

M

Maalarimestarin erikoisammattitutkinto 1.8.2016 I määräyskirje
Maalarimestarin erikoisammattitutkinto 1.2.2003
Maarakennusalan erikoisammattitutkinto 1.11.2013
Maaseudun kehittämisen erikoisammattitutkinto 1.9.2011 I määräyksen muutos 1.8.2016
Maaseudun vesitalouden erikoisammattitutkinto 1.4.2004
Majoitus- ja ravitsemisalan esimiehen erikoisammattitutkinto 1.5.2015
Majoitus- ja ravitsemisalan esimiehen erikoisammattitutkinto 1.8.2012
Markkinointiviestinnän erikoisammattitutkinto 1.4.2014
Media-alan erikoisammattitutkinto 1.8.2016
Metsämestarin erikoisammattitutkinto 1.6.2004
Mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinto 1.8.2016 I määräyskirje
Muovitekniikan erikoisammattitutkinto 1.1.2014

N

Nahanvalmistajamestarin erikoisammattitutkinto 1.1.2005
Nuohoojamestarin erikoisammattitutkinto 1.8.2002
Näkövammaistaitojen ohjaajan erikoisammattitutkinto 1.5.2012

O

Oikeustulkin erikoisammattitutkinto 1.8.2013

P

Painajamestarin/rotaatiomestarin erikoisammattitutkinto 15.12.2004
Paperiteollisuuden ammattitutkinto ja paperiteollisuuden erikoisammattitutkinto 1.8.2007
Pesulateknikon erikoisammattitutkinto 1.12.2014 I määräyksen muutos 15.4.2015
Pintakäsittelymestarin erikoisammattitutkinto 1.2.2003
Prosessiteollisuuden erikoisammattitutkinto 1.8.2017 I määräyskirje
Psykiatrisen hoidon erikoisammattitutkinto 11.9.2009
Puhevammaisten tulkin erikoisammattitutkinto 1.1.2011
Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan erikoisammattitutkinto 1.1.2018 I määräyskirje
Puistomestarin erikoisammattitutkinto 14.8.2000 I määräyksen muutos 20.4.2015
Putkiasentajan erkoisammattitutkinto 1.9.2011
Puualan erikoisammattitutkinto 1.1.2015 I tutkintonimike 1.10.2015 I määräyksen muutos 1.8.2016
Puunkorjuun erikoisammattitutkinto 1.7.2013

R

Rakennusalan työmaapäällikön erikoisammattitutkinto 1.8.2010
Rakennuspeltiseppämestarin erikoisammattitutkinto 1.1.2008
Rakennustuotannon erikoisammattitutkinto 1.8.2016 I määräyskirje
Ratsastuksenopettajan erikoisammattitutkinto 1.11.2005
Restaurointimestarin erikoisammattitutkinto 1.1.2012
Riistamestarin erikoisammattitutkinto 18.11.2009
Romanikulttuurin ohjaajan erikoisammattitutkinto 1.1.2011
Rotaatiomestarin erikoisammattitutkinto 15.12.2004
Ruokamestarin erikoisammattitutkinto 1.10.2014

S

Saamenkäsityömestarin erikoisammattitutkinto 15.8.2006
- saameksi Duodjemeaštára earenoamášfidnodutkkus 15.8.2006
Sahamestarin erikoisammattitutkinto 1.10.2008
Seppämestarin erikoisammattitutkinto 1.3.2007
Siivousteknikon erikoisammattitutkinto 1.6.2015
Siivousteknikon erikoisammattitutkinto 1.11.2005
Siivoustyönohjaajan erikoisammattitutkinto
1.6.2015
Siivoustyönohjaajan erikoisammattitutkinto, 1.11.2005
Sivunvalmistajamestarin erikoisammattitutkinto 15.12.2004
Soitinrakentajamestarin erikoisammattitutkinto 1.1.2008

SORA-lainsäädäntö
- ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa 1.8.2015

Sähköverkkoalan erikoisammattitutkinto 1.3.2011 I tutkintonimike 1.11.2015
Sähköyliasentajan erikoisammattitutkinto 1.1.2011

T

Talonrakennusalan erikoisammattitutkinto 1.4.2011
Talous- ja henkilöstöhallinnon erikoisammattitutkinto 1.10.2015
Taloushallinnon erikoisammattitutkinto 1.1.2008
Tarhaajamestarin erikoisammattitutkinto 15.10.2006
Teatterialan erikoisammattitutkinto 1.7.2005
Tekniikan erikoisammattitutkinto 1.5.2009
Tekstiilialan erikoisammattitutkinto 1.12.2014
Tekstiilihuollon erikoisammattitutkinto 1.12.2014 I määräyskirje
Teollisuusalojen työnjohdon erikoisammattitutkinto 1.10.2015
Tieto- ja tietoliikennetekniikan erikoisammattitutkinto 1.1.2015
Tieto- ja viestintätekniikan erikoisammattitutkinto 1.10.2015
Tieto- ja viestintätekniikan erikoisammattitutkinto 1.9.2011
- muutos 1.3.2012
- muutos 2.12.2011
Tietokoneyliasentajan erikoisammattitutkinto 1.8.2006
Tietoliikenneyliasentajan erikoisammattitutkinto 1.12.2005
Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto 1.1.2017 I määräyskirje
Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto 1.1.2008 I määräyksen muutos 1.8.2016
Turkkurimestarin erikoisammattitutkinto 1.6.2002
Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto 1.6.2017 I määräyskirje
Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto 1.6.2003
Työvalmennuksen erikoisammattitutkinto 1.1.2012
Työvälinemestarin erikoisammattitutkinto 1.8.2007

U

Ulkomaankaupan erikoisammattitutkinto 1.8.2016 I määräyskirje
Ulkomaankaupan erikoisammattitutkinto 1.10.2005

V

Vaatetusalan erikoisammattitutkinto 1.8.2017 I määräyskirje
Vaatetusalan erikoisammattitutkinto
1.4.2005
Valajamestarin erikoisammattitutkinto 1.5.2006
Valmentajan erikoisammattitutkinto 1.4.2015
Valmentajan erikoisammattitutkinto 1.1.2007
Valokuvaajan erikoisammattitutkinto 1.1.2007
Valumallimestarin erikoisammattitutkinto 1.4.2006
Vanhustyön erikoisammattitutkinto 1.6.2013
Varastoalan erikoisammattitutkinto 1.7.2005
Veneenrakennusalan erikoisammattitutkinto 1.11.2015 I määräyksen muutos 1.8.2016 I määräyksen muutos 1.11.2016
Veneenrakentajan ammattitutkinto ja venemestarin erikoisammattitutkinto 1.12.2001
Verhoilijamestarin erikoisammattitutkinto 1.1.2012
Viestinvälitys- ja logistiikkapalvelujen erikoisammattitutkinto 1.4.2008
Viheralan erikoisammattitutkinto 1.8.2015
Voimalaitosalan erikoisammattitutkinto 1.1.2017 I määräyskirje
Välinehuoltajan erikoisammattitutkinto 1.3.2006

Y

Ympäristöalan erikoisammattitutkinto 1.5.2015
Ympäristöalan erikoisammattitutkinto 1.1.2013
Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto 1.8.2016 I määräyskirje
Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto 1.3.2008
- muutos 1.3.2012
Yritysneuvojan erikoisammattitutkinto 1.9.2010