Kokeiluohjelmat 2014–2018, voimaan 1.8.2015

Työelämälähtöiset kokeilut

Opetushallitus asettaa haettavaksi valtion vuoden 2016 talousarvioon sisältyvästä määrärahasta valtionavustuksen sosiaali-, terveys ja liikunta-alaan sekä tekniikan ja liikenteen alaan liittyvien kokeiluiden toimeenpanoon ja koordinointiin.

Hakuaika 6. - 31.10.2016

· Opetushallituksen päätös 13.5.2015, 80/422/2015, Kokeiluohjelman tarkistaminen (pdf)

· Välinehuoltoalan perustutkinto, Määräys 21/011/2015 (pdf)

· Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, perustason ensihoidon osaamisala, Määräys 22/011/2015 (pdf)

Hyvinvointiteknologiaan painottuva kokeilu:

· Kone- ja metallialan perustutkinto, hyvinvointilaiteasentaja, Määräys 24/011/2015 (pdf)

· Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto, hyvinvointiteknologia-asentaja, Määräys 25/011/2015 (pdf)

· Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto, turvalaiteasentaja, Määräys 26/011/2015(pdf)

Kokeiluohjelmat 2014-2018, voimassa 31.7. 2015 asti

· OPH:n päätös 27.6.2014, 75/422/2014, Kokeiluohjelman hyväksyminen (pdf)

· Välinehuoltoalan perustutkinto 2014 (pdf)

· Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, perustason ensihoidon koulutusohjelma/osaamisala 2014 (pdf)

· Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto, hyvinvointiteknologiaan painottuva koulutusohjelma/osaamisal014 (pdf)

· Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto,hyvinvointiteknologiaan painottuva koulutusohjelma/osaamisal2014 (pdf)

· Kone- ja metallialan perustutkinto, hyvinvointiteknologiaan painottuva koulutusohjelma/osaamisal2014 (pdf)