Ammatillisten perustutkintojen perusteet

FloristoOpetushallitus päättää ammatillisten perustutkintojen perusteista. Ammatillista perus- ja aikuiskoulutusta koskevien säädösmuutosten johdosta uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet ja muut määräykset tulivat voimaan 1.8.2015.

Tästä osiosta löydät omilta alasivuiltaan tutkinnon perusteet, muut määräykset ja kokeiluohjelmat sekä kansainväliseen käyttöön tarkoitetut todistusliitteet.

Tutkinnon perusteet

Säädösmuutosten johdosta uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet tulivat voimaan 1.8.2015.

Kaikkia tutkintoja koskevat muutokset

Alla olevat muutokset on viety ajantasaisiin ePerusteisiin.

Humanistinen ja kasvatusala

Kulttuuriala

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala

Luonnontieteiden ala

Tekniikan ja liikenteen ala

Luonnonvara- ja ympäristöala

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Matkailu-, ravitsemis- ja talousala