Muut määräykset – voimaan 1.8.2015

Ammatillista perus- ja aikuiskoulutusta koskevat säädösmuutokset määrittelevät Opetushallituksen toimivaltaan kuuluvat muut määräykset.

Todistuksiin ja niiden liitteisiin merkittävät tiedot ammatillisessa peruskoulutuksessa

Osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen mitoituksen periaatteet ja arvosanojen muuntaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa

Opiskelijan terveydentilaa koskevat vaatimukset ammatillisissa perustutkinnoissa

Suunnitelma kurinpitokeinojen käyttämisestä ja niihin liittyvistä menettelytavoista ammatillisessa peruskoulutuksessa

Kodin ja oppilaitoksen yhteistyön ja opiskelijahuollon keskeiset periaatteet sekä opetustoimeen kuuluvan opiskelijahuollon tavoitteet ammatilliseen perustutkintoon valmentavissa koulutuksissa/Opiskeluhuoltosuunnitelman laatiminen ammatilliseen perustutkintoon valmentavissa koulutuksissa

Kodin ja oppilaitoksen yhteistyön ja opiskelijahuollon keskeiset periaatteet sekä opetustoimeen kuuluvan opiskelijahuollon tavoitteet ammatillisessa peruskoulutuksessa /Opiskeluhuoltosuunnitelman laatiminen ammatillisessa peruskoulutuksessa