Tutkinnon perusteet

Säädösmuutosten johdosta uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet tulivat voimaan 1.8.2015.

Kaikkia tutkintoja koskevat muutokset

Alla olevat muutokset on viety ajantasaisiin ePerusteisiin.

Humanistinen ja kasvatusala

Kulttuuriala

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala

Luonnontieteiden ala

Tekniikan ja liikenteen ala

Luonnonvara- ja ympäristöala

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Matkailu-, ravitsemis- ja talousala

 

ePerusteet

Yhteisten tutkinnon osien englanninkielinen käännös

Vuonna 2014 uudistetuista perustutkinnon perusteista on käännetty englanniksi hiusalan perustutkinnon perusteet. Hiusalan perustutkinnon perusteista löytyvät käännökset mm. yhteisistä tutkinnon osista ja vapaasti valittavista tutkinnon osista.