Opetussuunnitelmien ja tutkintojen perusteet

KokitTässä osiossa voit tutustua voimassa oleviin opetussuunnitelmien ja tutkintojen perusteisiin ja tarkistettavien tutkintojen perusteiden valmisteluun. Osiot on jaoteltu kouluasteittain.

Opetushallitus antaa eri koulutusmuotoja ja -aloja sekä tutkintoja varten perusteet.

Opetussuunnitelman perusteet on määräys, jolla koulutuksen järjestäjä velvoitetaan sisällyttämään koulu- tai järjestäjäkohtaiseen opetussuunnitelmaan opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisällöt.

Määräyksellä varmistetaan koulutuksellisten perusoikeuksien, tasa-arvon, opetuksellisen yhtenäisyyden, laadun ja oikeusturvan toteutuminen. Opetushallitus seuraa opetussuunnitelmien ja tutkintojen perusteiden toiminnallisia vaikutuksia pääasiassa koulutuksen arvioinnin yhteydessä.

Kaikki Opetushallituksen antamat perusteet on toimitettu asianomaisille sidosryhmille ja lisäkappaleita voi tilata Verkkokaupasta. Lisäksi perusteet voi tulostaa näiltä sivuilta.

Ajankohtaista opetussuunnitelmien ja tutkintojen perusteista

Verkkokysely taiteen perusopetuksen ops-perusteista

Kyselyyn voivat vastata kaikki taiteen perusopetuksesta kiinnostuneet. Kysely on avoinna 2.3.–18.3.2015.

Tiedote: Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen

Opetushallitus tiedottaa taiteen perusopetuksen opetussuunnitelmaprosessista osoitteessa oph.fi/TPO2018

Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistamisen suuntaviivoja

Uudistuksen tavoitteena on selkiyttää opetussuunnitelman perusteita ja siten vahvistaa taiteen perusopetuksen paikallista opetussuunnitelmatyötä ja opetuksen järjestämistä.

Näytä kaikki

 

Linkkejä

ePerusteet

Osaan.fi